Overlijden dhr. A.D. Vogelaar

Terug naar ‘Nieuws’

Overlijden dhr. A.D. Vogelaar

11 juni 2024

Zondag 9 juni 2024 is, in de leeftijd van 80 jaar, overleden de heer Arie Daniël Vogelaar, laatst wonend Witte de Withstraat 61, Hendrik-Ido-Ambacht.

Gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 13 juni van 19.30 tot 21.00 uur in de zaal van de Petrakerk (jngang Waalstraat). De rouwdienst wordt gehouden D.V. vrijdag 14 juni, aanvang 13.30 uur in de Petrakerk. Aansluitend zal om ongeveer 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats ‘Achterambacht’ aan de Achterambachtseweg in Hendrik-Ido-Ambacht.

Zie voor nadere informatie bijgevoegde rouwcirculaire.

De Heere gedenke mevrouw Vogelaar, haar kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden in dit smartelijk verlies en heilige deze roepstem aan ons aller hart.

Namens de kerkenraad,

H. Schipper. 

Rouwkaart dhr. A.D. Vogelaar