Het orgel

Het orgel

Toen de Gereformeerde Gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht in 1974 haar nieuwe kerkgebouw in gebruik nam, werd tevens gedacht aan een nieuw orgel.

Door de merkwaardige constructie van het kerkgebouw met een omgekeerd puntdak, noodzakelijk om de bewoners van de Waalstraat niet aan het zonlicht te onttrekken, en het gebrek aan akoestiek was de plaats van het orgel een probleem. Na veel onderzoek bleek de plaatsing onder het laagste deel van het dak tegenover de kansel de meest gunstige plaats.

De bouw van het orgel is uitgevoerd door de firma Vierdag te Enschede. Het werd een orgel met mechanische sleepladen, dat op 10 december 1976 in gebruik werd genomen met o.a. een concert door de adviseur Jacques van Oortmerssen.

Aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het kerkgebouw met een grote galerij uitgebreid. Daar het neobarokorgel voor de gemeentezang niet geheel voldeed, werd het orgel opnieuw geïntoneerd om een grotere draagkracht te verkrijgen. Tevens werd de samenstelling van de vulstemmen Mixtuur, Nasard en Scherp gewijzigd en de winddruk van het hoofdwerk en het pedaal werd verhoogd.

De werkzaamheden werden verricht door de orgelmakers Van Eeken en Van Buuren. De presentatie van het opnieuw geïntoneerde orgel vond plaats op zaterdag 24 november 1990 met o.a. een orgelbespeling door Dick Sanderman en Bas de Vroome.

In 1995 werd nogmaals een grote galerij aan het kerkgebouw toegevoegd. Op de toen verkregen ruimte werd de intonatie van het orgel enigszins aangepast.