Restauratie kerkorgel

Aanleiding

In het voorjaar van 2018 was duidelijk geworden dat er geen nieuwbouw en dus ook geen overplaatsing en uitbreiding van het orgel zou plaatsvinden. Er is toen een Plan van Aanpak opgesteld om groot onderhoud te laten uitvoeren. De opdracht daarvoor is verstrekt aan Flentrop Orgelbouw in Zaandam. Deze kon echter pas worden uitgevoerd tijdens de Renovatie van de kerkzaal in 2019. In mei 2019 is het orgel grotendeels leeggehaald. Helaas heeft het orgel in de maand daarna grote waterschade opgelopen als gevolg van een daklekkage. Hierdoor is het beoogde groot onderhoud grotendeels gewijzigd in een restauratie.

De restauratie

In december 2019 zijn de – door het water beschadigde – onderdelen en de resterende pijpen gedemonteerd en naar de werkplaats in Zaandam gebracht. De restauratiewerkzaamheden bij Flentrop hebben plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2020. In diezelfde periode heeft Schildersbedrijf De Jongh uit Waardenburg de orgelkas schoongemaakt en voorzien van een zwarte laklaag met goudkleurige accenten. Vanaf 31 maart zijn de gerestaureerde onderdelen weer teruggekomen naar de Petrakerk en wordt er hard gewerkt om het orgel weer in zijn oude glorie te herstellen.

Het orgel voor de restauratie

 

7

Foto’s van de restauratie

Laatste update: 27-04-2020

Enkele gerestaureerde houten pijpen van de Subbas 16’ van het pedaal en van nieuw vilt voorziene pijpenroosters.
previous arrow
next arrow
 
previous arrow
next arrow
Shadow