Meldpunt seksueel misbruik

Vertrouwen en veiligheid… juist bij seksueel misbruik binnen de kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Gelukkig ervaren veel mensen dat in de praktijk. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke verhoudingen komt  helaas seksueel misbruik voor. Bij seksueel misbruik gaat het om elk gedrag, zowel fysiek als emotioneel, dat de grens overschrijd van passend pastoraal, ambtelijk of kerkelijk contact en niet langer uitsluitend gericht is op het belang van de ander. We spreken dan van grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag veroorzaakt altijd schade, niet alleen voor de betrokkenen maar ook voor het door de kerken beleden gezag van Gods Woord. Om slachtoffers van misbruik te ondersteunen en desgewenst de weg te wijzen naar hulpverlening is er binnen ons kerkverband een meldpunt. Iedereen die problemen of vragen heeft met betrekking tot misbruik kan contact opnemen met het meldpunt. 

Contact kan je opnemen via de website www.gergeminfo.nl/meldpuntseksueelmisbruik.

Meldingen van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op de website staat hoe de procedure verloopt. De wijze waarop er vervolg wordt gegeven aan de situatie wordt met u of jou afgestemd en in overleg met u of jou uitgevoerd.