Wat wij geloven

Wat wij geloven

Voor iedereen, jong of oud, kerkelijk of niet, is het geloof in God van levensbelang. Om erachter te komen waarom dit zo belangrijk is, heeft de Heere ons de Bijbel gegeven: het Woord van God. In de Bijbel openbaart de Heere Wie Hij is en waarom wij op de aarde leven.

In de Bijbel lezen we hoe goed en mooi God de aarde heeft gemaakt. Hij heeft de mens geschapen om de aarde te bewonen. We lezen hoe het mis ging bij de eerste mensen. Adam en Eva werden ongehoorzaam aan God. Dat noemen we de zondeval. Door de zondeval komen we allemaal als zondige mensen op de wereld en gaan we een eeuwige ondergang tegemoet.

Maar gelukkig: in de Bijbel lezen we ook over eeuwige redding van die ondergang. De Heere Jezus, de Zoon van God, is naar de wereld gekomen (Kerstfeest). Tijdens Zijn tijd op aarde is Hij aan het kruis gestorven (Goede Vrijdag) en wonderlijk opgestaan uit de dood (Pasen). Daardoor kunnen wij vergeving van zonden ontvangen en vrede met God krijgen. Hij belooft eeuwige redding aan iedereen die in Hem gelooft.

Na Zijn opstanding uit de dood is Jezus opgevaren naar de hemel (Hemelvaartsdag). Toen moesten Zijn volgelingen Hem op aarde missen. Daarom heeft Hij de Heilige Geest naar de aarde gestuurd (Pinksteren).

Hij wil het leven van Zijn mensen vernieuwen. Dat noemen we wedergeboorte of bekering. De Heilige Geest leert hen om te leven in liefde tot God wat is verwoord in de Tien Geboden. De Tien Geboden zijn leefregels die we van God hebben gekregen. Deze kunt u hier u vinden. Het geloof is eeuwen geleden samengevat in 12 artikelen. Deze kunt u hier lezen.

God belooft dat Hij er altijd voor Zijn kinderen zal zijn. Om hen te beschermen en te leiden in het leven. Hij luistert dag en nacht naar het gebed.

God belooft nog meer: na de dood krijgen Zijn kinderen een eeuwig leven bij Hem in de hemel. Daar zal geen verdriet, gemis, pijn en moeite meer zijn. Er zal dan alleen maar vreugde, dankbaarheid en blijdschap zijn. Het zal een heerlijke plaats zijn om voor altijd tot Gods eer te mogen leven. Wat een heerlijke toekomst!

7

Kerkdienst bezoeken

In de kerk wordt iedere zondag om 10.00 uur en 16.30 uur vanuit de Bijbel verteld over deze uiterst belangrijke dingen. U bent van harte welkom om deze diensten te bezoeken!  Hier kunt u de diensten ook online volgen.

Wilt u meer weten over het christelijk geloof of een dienst meemaken? Stuur dan een mail naar steljevraag@gergemhia.nl. Heeft u andere vragen, dan verwijzen wij u naar de contactpagina.

7

Bijbelcursus

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Het is een boek vol levenswijsheid. Alle denkbare levensvragen komen in de Bijbel aan de orde. En ook antwoorden zijn er in te vinden. Miljoenen mensen over de hele wereld zijn door het lezen van de Bijbel geboeid en getroost.

Wil jij ook meer te weten komen over de  Bijbel? Dan is er een online Bijbelcursus. Heb jij interesse om deze cursus te volgen? Je kunt je voor de cursus aanmelden op www.onlinebijbelcursus.nl.