-16 vereniging ‘Samen rond de Bijbel’

-16 vereniging ‘Samen rond de bijbel’.

Met de jongeren van 12 t/m 16 komen we één keer in de veertien dagen op zaterdagavond bij elkaar, in de periode van september t/m mei. Er zijn drie groepen; de eerste groep bestaat uit 1e klassers, de tweede groep uit 2e klassers en in de derde groep zitten zowel 3e als 4e klassers. De avond begint om 19:30.

De avond begint over het algemeen met een inleiding door één van de leidinggevenden (of één van de leden) met daaropvolgend een Bijbelstudie of bespreking van vragen/stellingen. Na de pauze is er meestal een spel of quiz, waarbij we in de huidige tijd rekening houden met de coronamaatregelen en het coronabeleid zoals opgesteld door de kerkenraad.

Naast de avonden worden er ieder jaar ook andere activiteiten georganiseerd. De vaste activiteiten door het verenigingsjaar zijn de openingsactiviteit, kerstavond, de oliebollenactie, een regioavond, een bosspel/dropping en de bondsdag. Eens per 2 jaar organiseren we, normaliter, ook een kamp voor de 3e en 4e klassers.

Op dit moment zijn we met 12 leidinggevenden, verdeeld over drie groepen:

 

Groep 1: Jisk van Rijssel, Arie-Jan Balfoort, Gerrianne de Bruin en Peter Korpershoek

Groep 2: Inge van de Breevaart, Theo de Jong en André Oppeneer 

Groep 3: Bernhard Kok, John Kok, Martyn Joosse en Eveliene Op den Brouw

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.