Israëlcommissie

Wat doen wij?

Liefde wekken voor het Joodse volk is de hoofdtaak van de Israëlcommissie. Ten diepste is het de Heilige Geest alleen, die het liefdesvuur voor dit volk, de beminden om der vaderen wil, kan bewerkstelligen. Hopelijk heeft Hij dat bij u al gedaan, maar misschien mag de commissie binnen onze gemeente een middel zijn voor een oudere of jongere. Er liggen belangrijke beloften in de Bijbel voor het volk Israël. De verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan.

“En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob; En dit is hun een verbond van Mij, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil (Romeinen 11:26 en 27)”.

 

Het Joodse volk is over de hele wereld verspreid. Het deputaatschap voor Israël is actief in Hongarije, Oost-Europa. Denk aan de gemeente Beit Emet in Zhytomir in het door de oorlog geteisterde Oekraïne en het werk van Dominee en mevrouw Dekker in Nazareth, in Nof HaGalil, waar zij de gemeente Nechama mogen dienen. “Bidt om de vrede van Jeruzalem”.

We roepen de kerkenraad en gemeente op te bidden voor dit werk. Als commissie organiseren we in samenwerking met de Thuisfrontcommissie van Ds. en mevrouw Dekker jaarlijks een Israëlfair en verkopen we Israëlproducten. Verder zullen we ter bezinning regelmatig artikelen plaatsen en met enige regelmaat van ons laten horen.

Tenslotte: Heeft u vragen of wilt u meer weten over het werk onder het Joodse volk, ook eventueel vragen van theologische aard? Neemt u gerust contact op met één van de commissieleden.

Doneren

Hier kunt u uw donatie online overmaken!

Psalmen rondom Israel

D.v 10 februari 2024 is er een psalmzangavond in de Oude Kerk te Zwijndrecht. Tijdens deze psalmzangavond zullen we psalmen zingen rondom het thema ‘Israel’. Er zal een meditatief woord gesproken worden door ds. M.H. Schot. Het orgel zal deze avond bespeeld worden door Huig van der Knijff. Tijdens deze avond zal er een collecte gehouden worden die bestemd is voor het deputaatschap Israël, waaronder het werk door ds. Dekker. Ook zijn er Israëlische producten te koop. De avond begint om 20:00uur. De kerk is open vanaf 19:00 uur. Allen van harte uitgenodigd!

7

Producten

De Israëlcommissie biedt verschillende Israël-gerelateerde producten aan, waarvan de opbrengst bedoeld is voor het deputaatschap Israël.

Druivensap 1 Liter

Helderrood druivensap (100% sap) waarbij u in geur en smaak frisse besvruchten en krenten herkent. Het sap is aangenaam zoet, maar heeft ook een frisse smaak. Koel serveren in een wijnglas voor rode wijn.

€ 5,95 per stuk

7th Day Sacramental (Kinor)

Deze wijn wordt gebruikt bij het vieren van Shabbat en is ook heel geschikt als avondmaalswijn.

Een volzoete wijn gemaakt van de Carignandruif uit de wijngaarden van Judea. Lichte kruidige smaak. Door het hoge gehalte aan restsuikers kunt u deze wijn geopend, rechtop bewaren. Drink deze wijn liever niet uit een wijnglas, maar uit een portglas. Lekker bij noten, harde kazen, paté.

Barkan Winery bevindt zich in kibboetz Hulda.

Kleur: Helderrood
Geur: Aardbei en terroirtonen
Smaak: In de smaak komen de geurimpressies mooi terug, de lekkere zoete smaak is mild en ook niet teveel van het goede
Wijn/spijs: Stukje kaas, noten, dadels, fruitsalade, over een bol vanille ijs
Opmerking: Koel drinken geeft de wijn nog wat extra frisheid. Deze wijn wordt gebruikt bij het vieren van Shabbat en ook van het Avondmaal.

BIJBELS KWARTET OVER HET OUDE TESTAMENT

9 kwartetten met de volgende thema’s:

 • Geloofshelden
 • Goede getuigen
 • Koningen
 • Priesters
 • Profeten
 • Uitreddingen
 • Reizen door de woestijn
 • Waarschuwingen
 • Wonderen

BIJBELS KWARTET OVER HET NIEUWE TESTAMENT

9 kwartetten met de volgende thema’s:

 • Bekeringen
 • Gelijkenissen
 • Genezingen
 • Goede getuigen
 • Heilsfeiten
 • Opwekkingen
 • Uitreddingen
 • Wonderen
 • Zendingsreizen

 

€ 6,95 per stuk

Prijs per set: €12,95

Jeruzalem is wel gebouwd

Ds. W. Silfhout

Jeruzalem is de stad Gods. Het is de stad waar de Heere Zijn bijzondere zorg
over toont. In het boek van de Psalmen wordt de schoonheid van de stad vele
malen bezongen. De psalmdichters bidden ook voor de stad. Deze bundel bevat
dertig meditaties over Psalmgedeelten waar de heerlijkheid van Jeruzalem wordt
beschreven. In de overdenkingen wijst ds. W. Silfhout op de betekenis van het
aardse Jeruzalem waarin de Heere Zijn omwandelingen maakte, en waar de
tempeldienst van Zijn grote offer sprak. Maar de meditaties wijzen ook op de
bijzondere zorg van de Heere voor Zijn kinderen, tot op de dag van vandaag. Ook
de toekomst in het hemelse Jeruzalem wordt beschreven. De meditaties zijn te
gebruiken voor persoonlijk gebruik of bijvoorbeeld tijdens verenigingsavonden.

 

€ 14,95

 

 

Drie grote Joodse feesten

Ds. W. Silfhout

Christenen kunnen veel leren van de Joodse feesten, zowel van Pesach, Shavoeot, als van Soekot. De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de grote feesten. En de christelijke feestdagen staan direct in relatie met de Joodse feesten.

Ds. Silfhout beschrijft hoe de verschillende feesten zijn ontstaan, hoe ze oudtijds werden gevierd, hoe dat nu onder het Jodendom is en wat ze voor christenen hebben te betekenen. Ds. Silfhout gaat ook in op de vraag waarom het
Loofhuttenfeest in de christelijke kerk geen invulling kreeg. Steeds weer wijst de auteur heen naar Christus. In Hem kregen alle ceremoniële wetten hun vervulling. Bestudering van de feesten kan daarom een middel zijn om de ware kennis van Christus als de Middelaar te krijgen of te verdiepen.

 

€ 14,95

DOE WEL BIJ SION

Deputaatschap voor Israël

Vijfentwintig jaar werk onder het Joodse volk vanuit de Gereformeerde Gemeenten

Een mooi, rijk geïllustreerd boek met 25 jaar geschiedenis van het werk onder het Joodse volk vanuit onze gemeenten. U leest over de bezinning op wat Gods Woord over de toekomst van het Joodse volk zegt, over het ontstaan van contacten in verschillende landen en over hoogtepunten als de benoeming van werkers in Israël en Oost-Europa.

Er is aandacht voor gemeenteopbouw en diaconale hulpverlening, waaronder de ondersteuning van gaarkeukens. Ook is het theologisch onderwijs vanuit het deputaatschap op de werkvelden beschreven.

€ 9,95

STEMMEN OVER ISRAËL

Ds. J.M.D. de Heer

 

Ds. J.M.D. de Heer heeft als (oud-)deputaat in de Israëlbode veel “stemmen” gepubliceerd. Door middel van deze bijdragen laat hij zien dat door de eeuwen heen God Zijn dienstknechten heeft gebruikt als middel in Zijn hand om de beloften die er zijn voor het Joodse volk te verkondigen.

Op verschillende plaatsen en op verrassende wijze hebben stemmen geklonken en zijn na eeuwen nog actueel. Zo heeft ds. A. Hellenbroek kernachtig uitgedrukt: “Israël zal met de bekeerde heidenen ook vredig en gemeenzaam als een volk en kerk verkeren en verenigd zijn. Zo zullen Jood en heiden samen gezegend worden.” Er is verwachting voor het Joodse volk!

Ds. R. Boogaard heeft het als volgt gezegd: “Dat alleen moest al genoeg zijn om ons vurig te doen bidden om de bekering van Israël en uit te doen zien naar de dag dat de Heere met Zijn Geest in dat volk gaat werken.”

Het is de hartelijke wens van het Deputaatschap voor Israël dat deze stemmen uit het verleden ook nu en in de toekomst mogen doorklinken en tot zegen mogen zijn, niet alleen voor het Joodse volk maar voor ons allen.

€ 11,95

Jong geleerd…

Ds. A. Moerkerken

Hellenbroek voor oud-catechisanten

Generaties catechisanten zijn of worden eruit onderwezen: Voorbeeld der Goddelijke Waarheden, het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek. Al drie eeuwen wordt het gebruikt in kerk en gezin.

Aan de hand van Hellenbroeks vragenboekje heeft ds. Moerkerken lidmatencatechisaties gegeven over enkele grondstukken van onze geloofsleer. Hij heeft niet het volledige vragenboekje behandeld, maar vooral die onderwerpen waarop de Heidelbergse Catechismus minder diep ingaat. Deze lidmatencatechisaties over ‘Hellenbroek’ vormen de basis voor deze uitgave. Daarbij is de volledige tekst van het vragenboekje opgenomen, met alle Bijbelteksten uitgeschreven.

 

€ 34,50

 

 

PUZZELBOEKJE

over Israël

 

48 bladzijden puzzelplezier: allerlei soorten puzzels
over Israël in de Bijbel en Israël van nu!

€ 4,50

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het werk onder het Joodse volk, ook eventueel vragen van theologische aard? Neemt u gerust contact op via het contactformulier.

5 + 7 =