Vragen bij de Catechismus

Vragen bij de Catechismus

In de middagdienst wordt gepreekt vanuit de Heidelbergse Catechismus. Als hulpmiddel bij het voorbereiden op of het nabespreken van de preek bieden we op deze pagina vragen aan. De vragen zijn afkomstig uit de Verklaring van de Heidelbergse Catechismus door ds. A. Schot

 

In de inleiding schrijft de auteur over de vragen bij de vragen het volgende: Iedere Zondag bestaat uit een of meerdere korte vragen met antwoorden. Bij iedere vraag en antwoord zijn door mij tien korte vragen gemaakt. Al deze vragen gaan over de letterlijke tekst van de Catechismus of over de verwijsteksten. Deze vragen zijn niet voor een bepaalde leeftijd bedoeld. Ik denk dat ze bij wijze van spreken een functie zouden kunnen hebben voor mensen van 8 tot 8o jaar. De bedoeling van deze vragen is slechts om de voorliggende Zondag nauwkeurig te lezen. We zijn zo aan de klanken gewend, dat we vaak nauwelijks weten wat er staat. De toegevoegde vragen roepen ons op om nauwkeurig te lezen en de woorden van de Catechismus te wegen. Ze kunnen gebruikt worden ter voorbereiding op de catechismuspreek of ter verwerking na het horen van de preek.

7