Bijbelstudievereniging donderdagmorgen

De Bijbelstudievereniging van donderdagmorgen vergadert normaal gesproken een keer in de drie weken. We beginnen om 9.30 uur en sluiten de ochtend om 11.30 weer af. Er is kinderoppas, zodat ook jonge moeders kunnen meedoen.

Op 17 september 2020 konden we nog op de gewone manier samenkomen. Maar zolang de coronamaatregelen gelden, kan dat helaas niet meer. Het is gelukkig wel mogelijk om via de kerkomroep op de vergaderochtenden de leden mee te laten luisteren. Die mogelijkheid bestaat overigens ook voor ieder uit de gemeente die interesse heeft. De uitzendingen blijven één dag lang te beluisteren. Deze uitzending begint om 10.00 uur.

Dit jaar zijn we begonnen met het boekje ‘Lijden en verblijden’ van ds. W.A. Zondag. In dit boekje wordt de eerste brief van Petrus behandeld, dus 1 Petrus.

In de kerkbode wordt tijdig aangegeven welk hoofdstuk of welke hoofdstukjes uit ons boekje aan de beurt van behandeling zijn; tevens wordt daarin aangegeven welke vragen voor bespreking in aanmerking komen. De beide voorzitters houden om de beurt een inleiding over het te behandelen gedeelte; in normaal verenigingsverband houden we daarna een korte pauze, waarna er in groepjes wordt doorgepraat over de vragen, die ten slotte plenair worden besproken en beantwoord.

Zolang we op de kerkomroep zijn aangewezen, beginnen we, zoals gezegd, om 10.00 uur. Na de gebruikelijke opening met gebed en Bijbellezing houdt een van de voorzitters zijn inleiding; en direct daarna beantwoordt de andere voorzitter de vragen bij de behandelde hoofdstukjes. De sluiting zal dus rond 11.00 uur zijn. Mochten er bij de verenigingsleden nog vragen over zijn, dan kunnen die gemaild worden naar i.dejong@gergemhia.nl Die kunnen dan de volgende keer nog meegenomen worden.

We vormen een vereniging van vrouwen én mannen, van jongvolwassenen én ouderen. Het is een vereniging waar jong en oud zich snel thuis voelt en waar samen nagedacht wordt over de meest wezenlijke dingen van het leven. Verdiepend en leerzaam voor iedereen.

In de loop van de jaren heeft de vereniging verschillende excursies georganiseerd, die dan aan het einde van het seizoen plaatsvinden.

De vereniging telt ruim 60 leden. De broeders Van Groningen en Bregman zijn resp. eerste en tweede voorzitter. Irma de Jong is secretaris en Mieke Troost is penningmeester.

Inleidingen seizoen 2020-2021

 

Vergaderdata

 

2020:  19 november,  10 december.
2021 : 14 januari, 4 februari, 18 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april

 

De gehouden inleidingen van seizoen 2020-2021 zijn hier te downloaden

 

Bijbelstudie 15 april 2021

 

 

Bijbelstudie 25 maart 2021

 

 

Bijbelstudie 18 februari 2021

 

 

Bijbelstudie 4 februari 2021

 

 

Bijbelstudie 14 januari 2021

 

 

Bijbelstudie 10 december 2020

Vierde Bijbelstudie over 1 Petrus

 

Bijbelstudie 19 november 2020

 

Bijbelstudie 5 november 2020

 

Bijbelstudie 17 september 2020

 

Inleidingen seizoen 2019-2020

De gehouden inleidingen van seizoen 2019-2020 zijn hier te downloaden:  

Inleiding van 12 september 2019
Inleiding van 3 oktober 2019
Inleiding van 31 oktober 2019
Inleiding van 21 november 2019
Inleiding van 12 december 2019
Inleiding van 16 januari 2020
Inleiding van 6 februari 2020
Inleiding van 5 maart 2020
Inleiding van 26 maart 2020
Inleiding van 7 april 2020

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.