Bijbelstudievereniging donderdagmorgen

De Bijbelstudievereniging van donderdagmorgen vergadert een keer per drie weken. We willen in het seizoen 2019/2020 het Bijbelboek Amos bestuderen aan de hand van het boekje ‘Zoekt de HEERE en leeft’ geschreven door broeder v. Groningen. Het te behandelen hoofdstuk wordt vooraf in de kerkbode aangegeven. Hierdoor is het mogelijk de Bijbelstudie thuis voor te bereiden.

De voorzitters houden om de beurt voor de pauze een inleiding over het hoofdstuk dat aan de beurt is. Na de pauze worden de vragen uit het Bijbelstudieboekje in groepen besproken en wordt de Bijbelstudie plenair afgesloten. De Bijbelstudie begint om 9.30 uur en sluit af om 11.30 uur.

Er is oppas voor kleine kinderen zodat ook jonge moeders de vereniging kunnen bezoeken. Het is een fijne vereniging waar in een goede sfeer met elkaar van gedachten gewisseld kan worden. Een vereniging waar jong en oud zich snel thuis voelt en waar samen nagedacht wordt over de meest wezenlijke dingen van het leven. Verdiepend en leerzaam voor iedereen!

In de loop van de jaren heeft de vereniging verschillende excursies georganiseerd zoals een bezoekje aan de “Gouwstraat”, de Theologische School, het Bijbelmuseum, de Grote Kerk en de Augustijner kerk in Dordrecht, de synagoge in Sliedrecht en de Breepleinkerk in Rotterdam

De vereniging telt ca. 65 leden. Voorzitters zijn de heer Bregman en de heer van Groningen, penningmeester Mieke Troost en secretaris Irma de Jong.

Heeft u nog geen account? Registreer u dan.