Bijbelstudievereniging donderdagmorgen

De Bijbelstudievereniging van donderdagmorgen vergadert één keer per drie weken. Dit seizoen wordt het Bijbelstudieboekje  “In de spiegel van Jakobus” van B.S. Van Groningen behandeld.Het te behandelen hoofdstuk wordt vooraf in de kerkbode aangegeven. Hierdoor is het mogelijk de Bijbelstudie thuis voor te bereiden.

De voorzitters houden om de beurt voor de pauze een inleiding over het hoofdstuk dat aan de beurt is. Na de pauze worden de vragen uit het Bijbelstudieboekje in groepen besproken en wordt de Bijbelstudie plenair afgesloten. De Bijbelstudie begint om 9.30 uur en sluit af om 11.30 uur.

Er is oppas voor kleine kinderen zodat ook jonge moeders de vereniging kunnen bezoeken. Het is een fijne vereniging waar in een goede sfeer met elkaar van gedachten gewisseld kan worden. Een vereniging waar jong en oud zich snel thuis voelt en waar samen nagedacht wordt over de meest wezenlijke dingen van het leven. Verdiepend en leerzaam voor iedereen!

In de loop van de jaren heeft de vereniging verschillende excursies georganiseerd zoals een bezoekje aan de “Gouwstraat”, de Theologische School, het Bijbelmuseum, de Grote Kerk en de Augustijner kerk in Dordrecht en de synagoge in Sliedrecht.

De vereniging telt ca. 65 leden. Voorzitters zijn de heer Bregman en de heer van Groningen, penningmeester Mieke Troost en secretaris Irma de Jong.

 

Inleidingen seizoen 2017-2018

De gehouden inleidingen van seizoen 2017-2018 zijn hier te downloaden:
Inleiding van 21-09-2017
Inleiding van 12-10-2017
Inleiding van 09-11-2017
Inleiding van 23-11-2017

 

Jaarplanning Bijbelstudie donderdag morgen

2017: 21 Sept, 12 okt, 9 nov, 23 nov, 14 dec.
2018: 18 jan, 8 feb, 8 en 29 maart, 12 april.