Bijbelstudievereniging donderdagmorgen 2022-2023

De Bijbelstudievereniging van donderdagmorgen vergadert in principe een keer in de drie weken. We beginnen om 9.30 uur en sluiten de ochtend om 11.30 uur weer af. Er is kinderoppas, zodat ook (jonge) moeders kunnen meedoen.

In het seizoen 2022-2023 gaan we verder met het boekje Gebeden van ds. W. Visscher, over het leven van Samuël. Dat boekje is nog voorradig bij onze bestuursleden Mieke Troost, Paulusweg 37, en Irma de Jong, Vlasserssingel 12. Als u zich alsnog wilt opgeven, kunt u een boekje ophalen bij een van deze dames, want er is nog enige voorraad.

We vormen een vereniging van vrouwen én mannen, van jongvolwassenen én ouderen. Het is een vereniging waar jong en oud zich snel thuis voelt en waar samen nagedacht wordt over de meest wezenlijke dingen van het leven. Verdiepend en leerzaam voor iedereen.

In de loop van de jaren heeft de vereniging verschillende excursie georganiseerd, die dan aan het einde van het seizoen plaatsvinden.

Dit jaar hopen we het seizoen af te sluiten met de komst van ds. W. Visscher op de laatste bijeenkomst van de vereniging.

De vereniging telt ongeveer 60 leden. De broeders Van Groningen en Bregman zijn resp. eerste en tweede voorzitter. Irma de Jong is secretaris en Mieke Troost is penningmeester.

De beide broeders verzorgen aan de hand van het Bijbelstudieboekje afwisselend de inleiding en de bespreking van de bij het hoofdstukje toegevoegde vragen; en de dames zorgen voor de ontvangst, de koffie in de pauze en het regelen van de vergaderochtend.

De morgen verloopt na de gebruikelijke opening met een inleiding; daarna volgt een koffiepauze; vervolgens worden de vragen in groepjes besproken, en ten slotte worden in de volledige groep de antwoorden op de vragen gegeven en nader besproken. Tot heden bevalt deze opzet heel goed.

Hartelijk welkom!

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.