Bijbelstudievereniging donderdagmorgen 2023-2024

De Bijbelstudievereniging op donderdagmorgen vergadert in principe een keer in de drie weken. Omdat we dit seizoen pas vanaf 26 oktober beginnen, vergaderen we tot eind 2023 om de veertien dagen; daarna is het weer om de drie weken. We beginnen om 9.30 uur en sluiten de ochtend om 11.30 uur weer af. Er is kinderoppas, zodat ook (jonge) moeders kunnen meedoen.

In het seizoen 2023-2024 behandelen we de eerste helft van het boekje van ds. W. Harinck ‘Tot vrijheid geroepen’ over de brief van Paulus aan de Galaten. Dat boekje is nog voorradig bij onze bestuursleden Mieke Troost, Paulusweg 37, en Irma de Jong, Vlassersingel 12. Als u zich alsnog wilt opgeven, kunt u een boekje ophalen bij een van deze dames, want er is nog enige voorraad.

We vormen een vereniging van vrouwen én mannen, van jongvolwassenen én ouderen. Het is een vereniging waar jong en oud zich snel thuis voelt en waar samen nagedacht wordt over de meest wezenlijke dingen van het leven. Verdiepend en leerzaam voor iedereen.

In de loop van de jaren heeft de vereniging verschillende excursies georganiseerd, die aan het einde van het seizoen plaatsvinden.

De vereniging telt ongeveer 60 leden. De broeders Van Groningen en Bregman zijn resp. eerste een tweede voorzitter. Irma de Jong is secretaris en Mieke Troost is penningmeester.

De beide broeders verzorgen aan de hand van het Bijbelstudieboekje afwisselend de inleiding en de bespreking van de bij elk hoofdstuk toegevoegde vragen; en de dames zorgen voor de ontvangst, de koffie in de pauze en het regelen van de vergaderochtend.

De morgen verloopt na de gebruikelijke opening met een inleiding; daarna volgt een koffiepauze; vervolgens worden de vragen in groepjes besproken, en ten slotte worden in de volledige groep de antwoorden op de vragen gegeven en nader besproken. Tot heden bevalt deze opzet heel goed.

Hartelijk welkom!