Commissie Gemeenzaam

Wat doen wij? 

In het kort 

Als Commissie Gemeenzaam hebben wij vanuit de kerkenraad de opdracht gekregen om gemeenzaamheid binnen te gemeente te bevorderen en om eenzaamheid te bestrijden. Ter verwezenlijking van dit doel werken wij plannen uit en coördineren wij activiteiten die het onderlinge contact tussen de gemeenteleden verduurzamen.  

De plannen zijn er enerzijds op gericht om het een-op-een contact onder gemeenteleden te bevorderen. Daarnaast willen we een activiteitenkalender maken om het onderlinge contact te stimuleren. Dit met gebruikmaking van gedeelde interesses, hobby’s en levenservaring. Raadpleeg daarvoor het activiteitenoverzicht (via deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de activiteiten).  

Wij hopen zo veel mogelijk mensen te bereiken en mee te nemen in onze plannen. Voelt u zich echter ‘vergeten’, zien wij volgens u bepaalde gemeenteleden over het hoofd of zou u graag met een van onze commissieleden willen kennismaken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het algemene e-mailadres (gemeenzaam@gergemhia.nl) of door een commissielid te e-mailen.  

De naam: Gemeenzaam

Gemeenzaam, dat is de naam van onze commissie. De inhoud van dit begrip kreeg letterlijk handen en voeten in de eerste christengemeenten. 

We lezen hierover in Handelingen 2:42-46 en 4:31-35. De uitgestorte liefde van God in Christus door de Heilige Geest leidt ook tot de ware liefde tot onze naasten. Dit bond hen samen en gaf mededeelzaamheid. Het lichaam van Christus functioneerde doordat Zijn liefde hen ertoe aanzette om gemeenzaam met elkaar te zijn

Het is ook het verlangen van de commissie om een aanzet te zijn tot deze vorm van gemeenzaamheid. Want, hoewel wij als commissie ons inspannen om mensen weer feitelijk met elkaar in contact te brengen, hopen wij dat deze ontmoetingen door de liefde van Christus leiden tot geestelijke gemeenzaamheid. Bidt en helpt u mee om dit werk gestalte te geven?

Wat doen wij? 

In het kort 

Als Commissie Gemeenzaam hebben wij vanuit de kerkenraad de opdracht gekregen om gemeenzaamheid binnen te gemeente te bevorderen en om eenzaamheid te bestrijden. Ter verwezenlijking van dit doel werken wij plannen uit en coördineren wij activiteiten die het onderlinge contact tussen de gemeenteleden verduurzamen.  

De plannen zijn er enerzijds op gericht om het een-op-een contact onder gemeenteleden te bevorderen. Daarnaast willen we een activiteitenkalender maken om het onderlinge contact te stimuleren. Dit met gebruikmaking van gedeelde interesses, hobby’s en levenservaring. Raadpleeg daarvoor het activiteitenoverzicht (via deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de activiteiten).  

Wij hopen zo veel mogelijk mensen te bereiken en mee te nemen in onze plannen. Voelt u zich echter ‘vergeten’, zien wij volgens u bepaalde gemeenteleden over het hoofd of zou u graag met een van onze commissieleden willen kennismaken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het algemene e-mailadres (gemeenzaam@gergemhia.nl) of door een commissielid te e-mailen.  

De naam: Gemeenzaam

Gemeenzaam, dat is de naam van onze commissie. De inhoud van dit begrip kreeg letterlijk handen en voeten in de eerste christengemeenten.  

We lezen hierover in Handelingen 2:42-46 en 4:31-35. De uitgestorte liefde van God in Christus door de Heilige Geest leidt ook tot de ware liefde tot onze naasten. Dit bond hen samen en gaf mededeelzaamheid. Het lichaam van Christus functioneerde doordat Zijn liefde hen ertoe aanzetten om gemeenzaam met elkaar te zijn. 

Alle dingen gemeen hebben. Hoe is dat in onze tijd? Zijn wij een van hart en ziel? Vanuit dit verlangen wil onze commissie werken. Bidt en helpt u mee om dit werk gestalte te geven?