Zendingscommissie

Zendingscommissie

De ZGG is de zendingsorganisatie die namens de Gereformeerde Gemeenten uitvoering geeft aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken en het evangelie te verkondigen. Deze opdracht staat onder andere verwoord in Mattheüs 28:19 “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.”

Als plaatselijke zendingscommissie mogen wij de belangen van de Zending Gereformeerde Gemeenten binnen onze gemeente behartigen. Vijf keer per jaar komen de commissieleden het blad “Paulus” bij u bezorgen, waarin u de ontwikkelingen op het zendingsveld kunt volgen. Daarnaast worden middelen ingezameld om de zending financieel te steunen. Verder wil de commissie de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk bevorderen door het informeren via de kerkbode en het houden van zendingsdiensten. Uitgebreide informatie over het zendingswerk vindt u op de website www.zgg.nl  

Uw financiële steun voor het zendingswerk wordt zeer op prijs gesteld. Dit kan door middel van een betaalverzoek (bij iedere Paulus of jaarlijks). Stuur uw gegevens naar zendingscommissie@gergemhia.nl of een Whatsapp naar 06 20195896. Ook kunt u een bijdrage overmaken op rekening NL08 RABO 0161096638 t.n.v.  Zendingscommissie Ger. Gem. te Hendrik-Ido-Ambacht.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en betrokkenheid! Voor het zendingswerk is naast uw materiële ondersteuning met name uw gebed noodzakelijk. Laten we als thuisfront meeleven, meewerken en meestrijden in de gebeden. We bidden dat de Heere het werk op de velden en op het thuisfront, wil zegenen, tot eer van Zijn Naam en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar: zendingscommissie@gergemhia.nl of stuur een berichtje naar 06 20195896