TFC / Woord voor Tsjaad

TFC/Woordvoortsjaad

Rineke van Rijn werkt voor Wycliffe bijbelvertalers in Tsjaad. Hier werkt Rineke mee aan het sokoro vertaalproject.

In juli 2011 heeft de Gereformeerde Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Rineke uitgezonden. Na een jaar van oriëntatie, voorbereiding en taalstudie in de hoofdstad Ndjamena en de stad Mongo, is Rineke in juni 2012 naar Melfi verhuisd, een prefectuur stadje in de bergachtige Guera regio in het midden van Tsjaad. Hier heeft Rineke een eigen woning met kantoor, waar ze met drie vertalers een team vormt.

Het sokoro vertaalproject is gestart in 1995 in Gogmi, het belangrijkste dorp in het sokoro gebied. Bijbelvertalers hebben de taal op schrift gesteld, leesklassen opgezet en een begin gemaakt met het bijbelvertaalwerk. Rineke heeft sinds haar komst bij kunnen dragen aan het vertalen van de Bijbelboeken Genesis, Exodus, Ruth, Jona en Johannes.

Voor haar uitzending naar Tsjaad is Rineke in 1995 door de Zending Gereformeerde Gemeente als onderwijzeres uitgezonden naar Guinée. Van 1998 tot 2009 heeft Rineke in Guinée lectuur- en alfabetiseringswerk gedaan. Daarna wist zij zich geroepen voor bijbelvertaalwerk en is ze dankbaar dat de Heere haar de weg naar Tsjaad heeft gewezen. Op de website www.woordvoortsjaad.nl leest u meer over het bijbelvertaalwerk. Ook schrijft Rineke regelmatig een weblog. Het is voor Rineke bemoedigend als u betrokken bent bij het vertaalwerk door mee te leven, te bidden en te geven.