Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie

Als Evangelisatiecommissie dragen wij zorg voor het verspreiden en uitdragen van het Evangelie door de Gereformeerde Gemeente binnen de plaatselijke gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Evangelie is de blijde boodschap. Evangeliseren het uitdragen van die blijde boodschap, zoals de bovengenoemde tekst uit Johannes 3: 16 beschrijft.

Onze gemeente wil daarom mensen buiten de kerkelijke gemeente in contact brengen met Gods Woord en de gemeente. Dit is uiteraard de verantwoordelijkheid van iedere christen en ieder gemeentelid heeft hierin een taak en plicht in het dagelijks leven. Ondanks dat Hendrik-Ido-Ambacht een ‘christelijk dorp’ wordt genoemd, wonen er steeds meer mensen die nog nooit kennisgemaakt hebben met de Bijbel, Gods Woord. Alle reden dus om te evangeliseren. De evangelisatiecommissie wil de gemeenteleden daarbij ondersteunen en ontplooit daarvoor diverse initiatieven.

Uitgangspunt

Het belangrijkste uitgangspunt wat ons als Evangelisatiecommissie en ook als gemeente drijft is de tekst uit Markus 12: 30-31: “En gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze. “

Vanuit deze liefde dragen we dan ook de blijde boodschap, het Evangelie, uit.

Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt ons opgedragen het Evangelie te uitdragen. Enkele hiervan zijn hieronder weergegeven:

 • De kern van het evangelisatiewerk: Lukas 24:47: “En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.”
 • Handelingen 2:21:” En het zal zijn dat een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.”
 • Mattheüs 10:37: “Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” – Johannes 3: 16

Activiteiten

Om de Bijbelse boodschap in onze omgeving te laten horen, organiseren we onder andere de volgende activiteiten:

 

 • Folderen in Hendrik-Ido-Ambacht rondom de christelijke feestdagen
 • Marktkraamevangelisatie op koningsdag
 • Marktkraamevangelisatie op zomerparkdag
 • Evangelisatiedienst, meestal in juni
 • Uitnodigingen en een liturgie met uitleg voor doop- en belijdenisdiensten.

Gebed

Bidden voor en door de gemeente is noodzakelijk om krachten en wijsheid te ontvangen de juiste woorden en juiste houding op de juiste momenten te kunnen geven. Gebed en het vertrouwen op God blijft over als er geen ontvankelijkheid meer is.

Commissieleden

De Evangelisatiecommissie bestaat uit de volgende leden:

 

 • Leander Fierens
 • Maarten Kop
 • Corine Silfhout
 • Mieke Troost

Online Bijbelcursus ‘Leer de Bijbel kennen’

We bieden een online Bijbelcursus ‘Leer de Bijbel kennen’ aan (zie: onlinebijbelcursus.nl). Deze cursus is laagdrempelig, eenvoudig en interactief. Het kan zelfstandig gevolgd worden. Indien er behoefte is aan individueel contact, wordt verwezen naar een persoon van de dichtstbijzijnde evangelisatiepost of -commissie.

Wellicht kent u / ken jij iemand die hier interesse in heeft? Bijvoorbeeld een collega, buurvrouw of een studiegenoot.

Deze kaart kunt u gebruiken om mensen uit te nodigen voor het volgen van deze cursus. Aan de rechterzijde is ruimte om een persoonlijke boodschap te schrijven.

Vragen

Uiteraard is deze website ook bedoeld om mensen in contact te brengen met de Bijbel, Gods Woord, en onze gemeente. Heeft u vragen, wilt u een gesprek, of wilt u de Bijbel ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier van de evangelisatiecommissie of stuur een mail naar evangelisatie@gergemhia.nl

Vraagt u zich af ‘ hoe moet ik een gesprek aangaan?’, ‘waarom doe ik dat en wat is daarbij belangrijk om te weten?’
U kunt het allemaal lezen in de brochure Een leesbare brief.


Bent u op zoek naar informatie of literatuur rondom evangelisatie, zowel bezinnend als praktisch, kijkt u dan eens op de website van Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten.
Ook verdiepende artikelen, lezingen en brochures zijn daar te vinden én eventueel te bestellen.
Voor informatie over evangelisatie onder kinderen kan een andere site (www.jeugdevangelisatie.nl) gebruikt worden. Deze is van de landelijke werkgroep kinderevangelisatie.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.