Nieuws - Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Nieuws vanuit de gemeente

Zomervakantie Habbekrats

De zomervakantie is begonnen voor Habbekrats en haar vrijwilligers/sters. Vanaf dinsdag 28 augustus hopen wij weer voor u klaar te staan. Wij wensen u een goede vakantietijd en danken u voor het vertrouwen het afgelopen seizoen.

Lees meer

Verkoping zending

Zaterdag 13 oktober zal de jaarlijkse verkoping weer plaatsvinden. De voorbereidingen voor deze dag zijn inmiddels in volle gang. Hebt u/ heb jij zin en tijd om helpen bij de verkoop of één van de andere activiteiten? Meld je dan aan via zendingscommissie@gergemhia.nl...

Lees meer

Evangelisatiedienst 28 juni

Op 28 juni is er een Evangelisatiedienst in onze kerk, waarin ds. M. Joosse zal voorgaan. Na de dienst is er gelegenheid toerustingsmaterialen mee te nemen. De opbrengst van de collecte, die tijdens deze dienst wordt gehouden, is voor het Deputaatschap voor de...

Lees meer

Zendingsdag 2018

De zendingsdag vindt plaats op zaterdag 16 juni in de Evenementenhal in Gorinchem. Het thema van deze dag is ‘Uw Naam worde geheiligd’. Zendingswerk wordt gedaan tot eer van Gods Naam. Tot eer van Zijn Naam zal het zendingswerk vrucht dragen en zullen de...

Lees meer

Terugblik Evangelisatie koningsdag

Het Evangelie mocht op de braderie van koningsdag weer worden verspreid, rondom het thema ‘Vind het leven’. Dankzij de vrijwilligers bij de kraam zijn die dag veel flyers en ook andere folders uitgedeeld. Door gemeenteleden, maar ook personen uit diverse andere...

Lees meer

Moedermorgen 31 mei

Het is bijna zover... donderdag 31 mei start onze tweede moedermorgen. Fijn dat we met elkaar gaan nadenken over het thema: Bijbels opvoeden anno 2018. Waar gaat het om in de opvoeding? Wat is volgens de Bijbel de bedoeling van mijn opvoeding? Hoe doe je dat in 2018?...

Lees meer

Nieuws thuishulp Petrakerk

Vanuit de opdracht om onze naasten lief te hebben, willen we als vrijwilligers/ gemeenteleden er zijn voor eenieder die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten onze kerkelijke gemeente. De THP verzorgt bezoekregelingen voor ouderen en alleenstaanden, uitvoering van...

Lees meer

Nieuwe aanwinsten in de bibliotheek

We hebben steeds weer nieuwe aanwinsten in de bibliotheek. U kunt die zien via deze site, en dan naar bibliotheek en door naar catalogus. In de carrousel draaien de nieuwste aanwinsten langs. Bij themalijsten kunt u pdf-lijsten bekijken van de laatste aanwinsten die...

Lees meer

Moedermorgen 31 mei 2018: ‘Bijbels opvoeden anno 2018’

Staat DV donderdagmorgen 31 mei al in je agenda? Andrea van Hartingsveldt- Moree zal dan met ons nadenken over het thema: Bijbels opvoeden anno 2018. Vanaf 9.15 uur is er inloop met koffie/thee en om 9.30 uur start de lezing. Om 11.30 zal de bijeenkomst eindigen....

Lees meer

Zangavond voor de Jeugdbondactie

Op 7 april hoopt jeugdkoor ‘Harpe Davids’ in samenwerking met de jongens- en meisjesvereniging een zangavond te organiseren voor de Jeugdbondactie ‘Geloofwaardig onderwijs’. Naast samenzang, spreekstemmen, een muzikaal intermezzo en een vertelling door dhr. Van der...

Lees meer