Nieuws vanuit de gemeente

Zendingsdag 2018

De zendingsdag vindt plaats op zaterdag 16 juni in de Evenementenhal in Gorinchem. Het thema van deze dag is ‘Uw Naam worde geheiligd’. Zendingswerk wordt gedaan tot eer van Gods Naam. Tot eer van Zijn Naam zal het zendingswerk vrucht dragen en zullen de...

Lees meer

Terugblik Evangelisatie koningsdag

Het Evangelie mocht op de braderie van koningsdag weer worden verspreid, rondom het thema ‘Vind het leven’. Dankzij de vrijwilligers bij de kraam zijn die dag veel flyers en ook andere folders uitgedeeld. Door gemeenteleden, maar ook personen uit diverse andere...

Lees meer

Moedermorgen 31 mei

Het is bijna zover... donderdag 31 mei start onze tweede moedermorgen. Fijn dat we met elkaar gaan nadenken over het thema: Bijbels opvoeden anno 2018. Waar gaat het om in de opvoeding? Wat is volgens de Bijbel de bedoeling van mijn opvoeding? Hoe doe je dat in 2018?...

Lees meer

Nieuws thuishulp Petrakerk

Vanuit de opdracht om onze naasten lief te hebben, willen we als vrijwilligers/ gemeenteleden er zijn voor eenieder die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten onze kerkelijke gemeente. De THP verzorgt bezoekregelingen voor ouderen en alleenstaanden, uitvoering van...

Lees meer

Nieuwe aanwinsten in de bibliotheek

We hebben steeds weer nieuwe aanwinsten in de bibliotheek. U kunt die zien via deze site, en dan naar bibliotheek en door naar catalogus. In de carrousel draaien de nieuwste aanwinsten langs. Bij themalijsten kunt u pdf-lijsten bekijken van de laatste aanwinsten die...

Lees meer

Moedermorgen 31 mei 2018: ‘Bijbels opvoeden anno 2018’

Staat DV donderdagmorgen 31 mei al in je agenda? Andrea van Hartingsveldt- Moree zal dan met ons nadenken over het thema: Bijbels opvoeden anno 2018. Vanaf 9.15 uur is er inloop met koffie/thee en om 9.30 uur start de lezing. Om 11.30 zal de bijeenkomst eindigen....

Lees meer

Zangavond voor de Jeugdbondactie

Op 7 april hoopt jeugdkoor ‘Harpe Davids’ in samenwerking met de jongens- en meisjesvereniging een zangavond te organiseren voor de Jeugdbondactie ‘Geloofwaardig onderwijs’. Naast samenzang, spreekstemmen, een muzikaal intermezzo en een vertelling door dhr. Van der...

Lees meer

JBGG-actie #Geloofwaardig

Zoals u weet, wordt er hard gewerkt aan acties voor de actie #Geloofwaardig onderwijs. Op de lentefair kunt u ook uw bestelling van de actieartikelen afhalen!! Als u voor 9 maart nog niet gebeld bent, kunt u de artikelen alsnog bestellen via...

Lees meer

Boekenmarkt en Lentefair

Op vrijdag 23 (van 16.30-22.00 uur) en zaterdag 24 (van 10.00-12.00 uur) maart zal in samenwerking met de JV de boekenmarkt en lentefair worden gehouden.  Dit sfeervolle evenement vindt plaats in de loods van De Jong Infrastructuur aan de Damweg (Ridderkerk)....

Lees meer

Toerustingsavond 12 april

Donderdagavond 12 april zal evangelist Jan-Dirk Liefting een boeiende avond voor ons als gemeente verzorgen in één van de zalen van ons kerkgebouw. Jan-Dirk Liefting is schrijver van het boek ‘Als je niet meer kunt zwijgen!’ en voorzitter van Stichting Evangelisatie...

Lees meer