Onze Bijbelstudievereniging komt in het vergaderseizoen ongeveer eenmaal per veertien dagen bij elkaar op donderdagavond. De avonden beginnen om 20.00 uur en om 22.00 uur sluiten we af. Per seizoen komen we zo’n 14 keer bij elkaar.

Het doel van de verenigingsavonden is om samen Bijbelboeken of Bijbelgedeelten te bestuderen, met het gebed of God dat wil zegenen voor ons persoonlijk leven. In het seizoen 2018-2019 behandelen we het Bijbelboek Galaten. Dit willen we behandelen aan de hand van een boekje uit de serie aan u geschreven: De brief aan de Galaten, ds. J. Lohuis.

Van ieder wordt gevraagd zich thuis goed voor te bereiden door bestudering van het Bijbelgedeelte dat aan de beurt is, met behulp van verklaringen. Op de avond zelf is er een korte inleiding, waarna een aantal vragen in gespreksgroepen wordt besproken. De uitwisseling staat dus centraal.

De vereniging telt ongeveer 35 leden.

Wilt u een keer een Bijbelstudieavond bijwonen? U bent van harte welkom!

De data voor het seizoen 2018 / 2019 zijn:

27-9, 11-10, 1-11, 15-11, 29-11, 13-12, 10-1, 24-1, 7-2, 21-2, 7-3, 21-3, 4-4, 18-4

De avond van donderdag 21 februari wordt in verband met een voorlichtingsavond verzet naar maandag 18 februari.