Bijbelstudievereniging donderdagavond

Bijbelstudievereniging donderdagavond

Onze Bijbelstudievereniging komt in het vergaderseizoen ongeveer eenmaal per veertien dagen bij elkaar op donderdagavond. De avonden beginnen om 20.00 uur en om 22.00 uur sluiten we af. Per seizoen komen we zo’n 14 keer bij elkaar.

Het doel van de verenigingsavonden is om samen Bijbelboeken of Bijbelgedeelten te bestuderen, met het gebed of God dat wil zegenen voor ons persoonlijk leven.

In het seizoen 2023-2024 behandelen we de Apostolische Geloofsbelijdenis. Dit doen we aan de hand van het boekje ‘De Apostolische Geloofsbelijdenis, uitleg van de twaalf artikelen’ geschreven door ds. C. Harinck.

Van ieder wordt gevraagd zich thuis goed voor te bereiden door bestudering van het Bijbelgedeelte dat aan de beurt is, met behulp van verklaringen. Op de avond zelf is er een korte inleiding, waarna een aantal vragen in gespreksgroepen wordt besproken. De uitwisseling staat dus centraal.

De vereniging telt ongeveer 35 leden.

Wilt u een keer een Bijbelstudieavond bijwonen? U bent van harte welkom!

De data voor het seizoen 2023/2024 zijn: 21 september, 12 en 26 oktober, 9 en 30 november, 7 december, 11 januari, 1, 15 en 29 februari, 14 en 28 maart.