+23-vereniging

+23-vereniging

Onze Bijbelstudievereniging bestaat uit een groep van ongeveer vijfentwintig personen. Eenmaal per drie weken komen we op zondagavond bij elkaar in een zaal van de kerk. We openen de avond met Schriftlezing (veelal lezen we het gedeelte wat we gaan behandelen), gebed en het zingen van een psalm. Daarna splitsen we de groep en overdenken we met elkaar een gedeelte uit de Bijbel. Om de beurt wordt er een vers gelezen en legt iemand uit wat het vers betekent. Anderen denken mee en proberen naar aanleiding van wat zij over het gedeelte in verklaringen etc. gevonden hebben aan te vullen. Elke keer wordt er volgens een rooster gezorgd voor wat lekkers bij de koffie.

Traditiegetrouw sluiten we elk seizoen af met een gezellige barbecue.

Wilt u kennismaken met de +23-bijbelstudievereniging? Schroom niet. U bent van harte welkom.