Kerkdienst ook voor buitenkerkelijken

Terug naar ‘Nieuws’

Kerkdienst ook voor buitenkerkelijken

22 februari 2024

Bij de vorige kerkbode heeft u een uitnodigingskaart ontvangen voor de kerkdienst voor buitenkerkelijken. Heeft u deze al aan uw buurman of collega gegeven?  

Op zondag 25 februari a.s. hoopt onze dominee in een dienst voor buitenkerkelijken zo te preken dat mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met de Bijbel de preek ook kunnen begrijpen. Let u er op dat de dienst om 15.30 uur begint.  

Deze kerkdienst wordt ook in het Engels vertaald. Als u een gast meeneemt die hiervan gebruik wil maken, dan horen wij dat graag via: evangelisatie@gergemhia.nl.      

Na afloop van de dienst is er voor de gasten en de degenen die hen uitgenodigd hebben gelegenheid om na te praten in één van de zalen beneden in de kerk.

Als u meer uitnodigingskaarten nodig hebt, dan kunt u deze downloaden op de website van de kerk.