Kerkdienst ook voor buitenkerkelijken

Bij de vorige kerkbode heeft u een uitnodigingskaart ontvangen voor de kerkdienst voor buitenkerkelijken. Heeft u deze al aan uw buurman of collega gegeven?  

Op zondag 25 februari a.s. hoopt onze dominee in een dienst voor buitenkerkelijken zo te preken dat mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met de Bijbel de preek ook kunnen begrijpen. Let u er op dat de dienst om 15.30 uur begint.  

Deze kerkdienst wordt ook in het Engels vertaald. Als u een gast meeneemt die hiervan gebruik wil maken, dan horen wij dat graag via: evangelisatie@gergemhia.nl.      

Na afloop van de dienst is er voor de gasten en de degenen die hen uitgenodigd hebben gelegenheid om na te praten in één van de zalen beneden in de kerk.

Als u meer uitnodigingskaarten nodig hebt, dan kunt u deze downloaden op de website van de kerk.

Spelletjes- en knutselmiddag voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers, 

 

In de voorjaarsvakantie organiseert de Commissie Gemeenzaam weer een spelletjes- en knutselmiddag voor de kinderen van groep 3-8. Dit vindt plaats op donderdag 22 februari, van 14.00-15.30 in de Willem de Zwijgerschool. De kinderen kunnen hun eigen spelletjes meenemen. 

Aanmelden graag via onderstaande link. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR0GcH5Ih9ivyvhpwDR8XNsyve8lwaFFRwfJSTL2P4zer9TQ/viewform?usp=pp_url 

Neem bij vragen contact op via jhg.verweij@gergemhia.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

Mathilde Schneider en Hilde Verweij-Hoogendijk 

Commissie Gemeenzaam

Overlijden dhr. P. de Kok

Op vrijdag 16 februari is, in de leeftijd van 83  jaar, overleden de heer Pieter De Kok, laatst wonend Silverkamp 89, Hendrik-Ido-Ambacht. De rouwdienst wordt gehouden D.V. donderdag 22 februari om 11.00 uur in de Petrakerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Achterambacht. Gelegenheid tot condoleren woensdag 21 februari, van 19.30 -20.30 uur in de Petrakerk en voorafgaand aan de rouwdienst, van 10.15 tot 10.45 uur. 

De Heere trooste mevrouw De Kok, haar kinderen en kleinkinderen en heilige deze weg aan ons aller hart.

H. Schipper, scriba

Rouwkaart

 

TIP! Training Inleiding houden

TIP! Training Inleiding houden: Alle bouwstenen die je nodig hebt voor een boeiende inleiding.

Speciaal voor +12 en +16 Leidinggevenden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Dordrecht. Dinsdag 27 februari, 12 en 19 maart. Door Pieter Avé en Gertjan van der Jagt. Kosten: €52,50 p.p. voor 3 avonden

Willianne volgde deze training afgelopen najaar: “Een doelgerichte, inhoudelijke en interactieve inleiding houden, die toch dicht bij jezelf blijft? Tijdens de Training Inleiding houden krijg je er veel praktische handvatten voor!”

De training wordt nu in onze regio aangeboden. Meld je daarom snel aan via jbgg.nl/toerusting.

Overlijden van mw. L. Amesz – Plomp

Op vrijdag 9 februari is, in de leeftijd van 91 jaar, overleden mevrouw Lena Amesz – Plomp, laatst wonend Ferdinand Bolstraat 97, Hendrik-Ido-Ambacht. De rouwdienst wordt gehouden D.V. vrijdag 16 februari om 12.30 uur in de Petrakerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om ca. 14.00 uur op de begraafplaats Achterambacht, waarna in de aula van de begraafplaats gelegenheid is tot condoleren. 

De Heere trooste de familie en heilige deze weg aan ons aller hart.

H. Schipper, scriba

 

 

Psalmzangavond rondom Israël

 

Psalmen rondom Israel

D.v 10 februari 2024 is er een psalmzangavond in de Oude Kerk te Zwijndrecht. Tijdens deze psalmzangavond zullen we psalmen zingen rondom het thema ‘Israel’. Er zal een meditatief woord gesproken worden door ds. M.H. Schot. Het orgel zal deze avond bespeeld worden door Huig van der Knijff. Tijdens deze avond zal er een collecte gehouden worden die bestemd is voor het deputaatschap Israël, waaronder het werk door ds. Dekker. Ook zijn er Israëlische producten te koop. De avond begint om 19:30 uur. De kerk is open vanaf 19:00 uur. Allen van harte uitgenodigd!