Geef iets voor Plan Fiets

Wat is het probleem?

Veel van onze gemeenteleden komen per fiets naar de kerk.
Dat is gezond en ook in onze periode in Ridderkerk door velen als positief ervaren. De ruimte rond de kerk is echter beperkt en op zomerse dagen is er een groot tekort aan stallingsruimte.
Fietsen worden dan geplaatst op elke hoek en tegel met overlast en een onveilige verkeerssituatie tot gevolg.

 

Wat is het plan?

Deze situatie betreffend verkeersveiligheid en functionaliteit is voorgelegd aan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Hier hebben we een grote bereidwilligheid gevonden om mee te werken aan een oplossing. De gemeente heeft ons daarom voorgesteld om een deel van het plantsoen tegenover de kerk aan de zijde van de Thorbeckestraat te voorzien van grasbetonstenen als ondergrond voor het parkeren van fietsen. Daarbij wordt er een haag geplaatst langs de Graaf Willemlaan voor een veilige scheiding met het doorgaande verkeer.
Wij zijn hier erg blij mee, er wordt namelijk voldoende ruimte geboden om hier veel fietsen te stallen bij ieder bezoek aan ons kerkgebouw.

De uitwerking is eenvoudig en doeltreffend. De grasbetonstenen zorgen voor voldoende verharding bij het stallen van fietsen of de jaarlijkse verkoping, maar geven ook nog de groene uitstraling. Er komen dan ook geen fietsbeugels of dergelijk, zodat het beeld doordeweeks zo min mogelijk veranderd. De kosten voor de herinrichting van de nieuwe parkeerplaatsen voor onze fietsen komen voor rekening van onze kerkelijke gemeente en bedragen circa €20.000. Helpt u mee?

Opbrengst ‘Plan Fiets’

20000
2828

Update 10-10-2020

Parkeerplek Volwassene

Doneer 1 parkeerplek voor volwassenen ‘fictief’

50,00

Parkeerplek jongere

Doneer 1 parkeerplek voor jongeren ‘fictief’

25,00

Parkeerplek kinderfiets

Doneer 1 parkeerplek voor een kinderfiets ‘fictief’

5,00

Gras

Doneer 1m² gras voor de nieuwe fietsenstalling ‘fictief’

5,00

Haag

Doneer 1m haag voor de nieuwe fietsenstalling ‘fictief’

15,00

Grastegels

Doneer 1 m² grastegels voor de nieuwe fietsenstalling ‘fictief’

20,00