Autopuzzeltocht

Beste mede-gemeenteleden,

Als intro-activiteit is door de commissie Gemeenzaam een autopuzzeltocht georganiseerd op de laatste zaterdag van de voorjaarsvakantie, 27 februari 2021.

U/Jij kunt zich hiervoor inschrijven (uiterlijk 22 februari) met een bepaald tijdsslot. Dit in verband met een gedoseerd vertrek van de Petrakerk. Bij vertrek ontvangt iedereen een routekaart. De route loopt langs vele leuke plekjes in Ambacht en omgeving! Daarbij gaat de route ook langs verschillende ouderenvoorzieningen. Het zou leuk zijn als iedereen hier voor één of meerdere bewoners een kaart, tekening of iets dergelijks ter bemoediging wil achterlaten. Deze worden buiten in een doos verzameld en aan het eind van de dag door één persoon naar binnen gebracht. Wanneer u zelf mensen kent, kunt u de kaarten alvast adresseren. Buiten bij de instellingen kunt u stickers krijgen met namen en adressen van de bewoners om op uw kaarten te plakken.

Van onze gemeente wonen er 11 mensen in Nebo, 4 in Salem, 6 in de Sandeling (Eleos) en 1 in de Blije Borgh.

Tijdens de route zijn er een aantal leuke verrassingen! Zin om mee te gaan? Schrijf dan nu hier in.

Heeft u vragen over de puzzeltocht? Neem dan met onderstaande contact op.

Met hartelijke groet,
namens de commissie (gem)eenzaam,

Joke Platschorre (06-39184511)
Sharon Troost (078-6819910)
 

 

Schrijf je in voor de autopuzzeltocht op 27 februari!

(uiterste inschrijfdatum is maandag 22 februari)

 

De mogelijkheid voor inschrijving is gesloten.

Commissie Gemeenzaam

In de kerkbode van 7 januari schreef de kerkenraad dat ze een commissie op wilde richtten om in deze tijd eenzaamheid tegen te gaan en gemeenzaamheid te bevorderen. Inmiddels is de commissie gevormd en zijn we wat ideeën aan het uitwerken.

Als introductie hebben we een autopuzzeltocht georganiseerd. De tocht is voor jong en oud we hopen hem te houden op 27 februari, de laatste zaterdag van de voorjaarsvakantie. De tocht gaat langs vele leuke plekjes in Ambacht en omgeving. Daarbij komen we ook langs Salem, Nebo, de Blije Borgh en Eleos. Bij deze instellingen kunnen deelnemers van de tocht kaarten, tekeningen enz. afgeven bij bewoners die lid zijn van onze gemeente.

Er zijn onderweg een aantal leuke verrassingen! Iedereen kan zich inschrijven via de website. Hier staat meer informatie over de tocht.

Verder zijn we ideeën aan het uitwerken om gemeenteleden met elkaar in contact te brengen. Hierbij is ook oog voor interesses, hobby’s, levenservaring, geestelijke zaken, levensvragen enz.

Hier hopen we de komende weken mee aan de slag te gaan. We zullen u dan via de website en/of de kerkbode verder informeren.

Een hartelijke groet van de commissie Gemeenzaam,

Gerard van de Breevaart
Anneke Meulstee
Mirjam Oppeneer
Joke Platschorre
Martin Rozema
Sharon Troost
Liesset Uittenbogerd
Hilde Verweij
Inge de Wit

Bijbel Oriëntatiecursus

Binnenkort start een Bijbel Oriëntatiecursus voor mensen die meer willen weten over de Bijbel.
Heeft u interesse of kent u mensen die hier interesse in hebben? Op deze flyer staat meer informatie over de cursus. Van harte welkom!

HiP helpt met aandacht

‘Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen’!
Durf jij een stap te zetten en in de komende periode iemand te bezoeken?
Twee op de vijf volwassenen in Nederland voelt zich eenzaam!
HiP werft deze weken in de kerken vrijwilligers die zich voor 1x willen aanmelden om bij iemand die eenzaam is deze wintermaanden op bezoek te gaan.
Wij brengen je graag in contact met iemand in je buurt die wel wat aandacht kan gebruiken.
En dat kan heel simpel: gewoon luisteren, een spelletje doen, een stukje wandelen of misschien iets delen uit je kerstpakket.
De mensen die graag bezoek willen, worden per brief uitgenodigd te reageren.
Als deze mensen zich aanmelden worden zij door ons gekoppeld aan een vrijwilliger uit de kerken.
De brieven worden verstuurd op maandag 2 december.
Meld je aan om in de komende periode eenmalig iemand te bezoeken: www.hiphelpt.nl/metaandacht

Betekenis kerkzegel

De Vrouwenvereniging heeft ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum op 26 september een quilt aangeboden aan de kerkenraad.
De quilt heeft inmiddels een plaats gekregen achterin de kerk. Het kerkzegel van onze gemeente is hiervoor het uitgangspunt geweest.

Een kerkzegel is bedoeld om het ‘eigene’ van een gemeente tot uitdrukking te brengen, aan het kerkzegel herkennen we onze gemeente.
Maar een kerkzegel is meer. Met de tekst en de afbeelding op ons kerkzegel spreken we als gemeente ook een gezamenlijke wens uit, nl. dat de Heere dit Woord ter
plaatse genadig wil vervullen: ‘En op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen’. Mattheüs 16:18.
Deze tekst vormt het randschrift van het kerkzegel.

In het kerkzegel zien we de rotsen waar een gebouw op gegrond is. De rotsen staan symbool voor de belijdenis (Petra) van de kerk.
De vorm van het gebouw, de gemeente, is ontleend aan Openbaring 21.
De kerk wordt in de Bijbel vaker aangeduid als een gebouw of als een stad, denk b.v. aan Psalm 89: het gebouw dat naar het vastgemaakt bestek van God in eeuwigheid zal rijzen.
In Openbaring 21 wordt het nieuwe Jeruzalem als gebouw beschreven: de lengte en breedte en hoogte zijn gelijk.
Naar alle vier de windrichtingen zijn 3 poorten, in totaal 12. Ook dat getal heeft een symbolische betekenis.
Op de hoeken van het gebouw zien we de kruisvorm, verwijzend naar het offer van de Heere Jezus Christus, als enige grond van zaligheid.
Het licht komt uit het gebouw, want zo lezen we in Openbaring 21, ‘de stad heeft het licht van de zon en de maan niet van node, want het Lam is haar kaars’.
Boven het gebouw zweeft de duif als symbool voor het werk van de Heilige Geest. Zo zien we het werk van de Drie-enige God in het kerkzegel terug.
Hem alleen komt de eer toe voor het uit louter genade zalig maken van zondaren. ‘Zalig zijn zij die door de poorten mogen ingaan in de stad’. (Openbaring 22:14c)
Abraham mocht weten dat hem na het leven een stad bereid was; een stad welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
En Paulus schrijft: ‘Want wij weten, dat zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen’.
De kerkenraad is de vrouwvereniging zeer dankbaar voor dit mooie geschenk. Terecht heeft dit een mooie plaats in ons kerkgebouw gekregen.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0