Bericht van overlijden: Mw. A.G. Vlot-de Jong

Dinsdag 20 december is overleden Aaltje Geertruida (Agnes) Vlot-de Jong, in de leeftijd van 51 jaar, laatst wonend Ter Spillstraat 39 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor meer informatie kunt u de rouwkaart inzien: Rouwkaart Mw. A.G. Vlot-de Jong.

De HEERE vertrooste en sterke Theo en de kinderen Leon, Maurits (en Lieke), Florus en Sofie, vader en moeder De Jong, moeder Vlot en de verdere familie in dit voor hen zeer zware verlies.

Het is de bede van de kerkenraad dat deze ernstige roepstem geheiligd wordt aan ons aller hart: “Ik sta aan de deur en Ik klop”.

Namens de kerkenraad,
A.A. van de Breevaart

Presentatie kerkorgel – 4 november 2022

Op vrijdagavond 4 november 2022 vindt een presentatie plaats van het geheel gerenoveerde en opnieuw geïntoneerde Vierdag-orgel van de Petrakerk te Hendrik-Ido-Ambacht.

Het was de bedoeling dat, gelijktijdig met de renovatie van het kerkgebouw in 2019, ook groot onderhoud zou worden uitgevoerd aan het Vierdag-orgel. Door een lekkage boven het orgel zijn deze plannen later ingrijpend gewijzigd. Het orgel is gedemonteerd en door Flentrop Orgelbouw is een grote renovatie en intonatie uitgevoerd. Ook is de orgelkas qua kleur aangepast aan het vernieuwde interieur van het kerkgebouw.

Hoewel het vernieuwde orgel al enige tijd in gebruik is tijdens erediensten, was er in de Corona-periode geen gelegenheid om dit te presenteren aan orgelliefhebbers en andere belangstellenden. Deze presentatie zal nu alsnog plaatsvinden.

Tijdens deze avond op vrijdag 4 november, die om 20:00 uur begint in de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente, Kerkstraat 10 te Hendrik-Ido-Ambacht, wordt door Flentrop Orgelbouw een toelichting gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden. Tevens zal een klankdemonstratie worden verzorgd. Aansluitend zullen de componisten Dick Koomans en Dick Sanderman mede aan de hand van hun bijdrage aan het ‘Ambachtelijk Orgelboek’ het orgel ten gehore brengen. De bijeenkomst zal worden geopend door de plaatselijke predikant, ds. M.H. Schot.

Alle orgelliefhebbers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen! Het programma vindt u hier: Programma presentatie kerkorgel – 4 november 2022.

Zangavond t.b.v. Stichting Ismael

Op DV vrijdagavond 4 november is er een zangavond georganiseerd t.b.v. Stichting Ismael. Hoop voor het Midden-Oosten.

Medewerkende koren zijn ons kinderkoor Harpe Davids o.l.v. Dinette van Alphen en jeugdkoor Hosanna o.l.v. Ellen van Zandwijk van Ger.Gem Dordrecht.

Met Laurence Fierens op de piano en Corne van der Giessen op het orgel en de panfluit.

Waar:  Oude Kerk Zwijndrecht  Kerkstraat 49, Zwijndrecht

Aanvangstijd:  19.30

Toegang: vrij

Collecte voor stichting Ismael.

Allen hartelijk welkom

Actie Snoeprollen en Mavrovouni! 

Marinus is weer vertrokken naar Lesbos om daar het werk weer op te pakken. Hij wil iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven in welke vorm dan ook. Omdat Marinus zijn werk daar vrijwillig doet is hij afhankelijk van giften. Daarom zijn er twee acties waarmee u hem kan steunen. 

Zo kunt u snoeprollen kopen, 5 voor 2,50. 

Daarnaast hebben we een nieuwe actie… Mavrovouni! Dit is een heerlijk brood, ontworpen door Bakker Vlot. Waar de naam vandaan komt, kunt u lezen als u een brood besteld. Het brood is een combinatie van rozijnenbrood en suikerbrood met een laagje kaneelspijs. Een aanrader. De prijs voor dit heerlijke brood is 6,99. 

U kunt het brood bestellen tot 21 oktober, via tel. 06-40661821 of pvandalen@kliksafe.nl Het brood kan opgehaald worden op 29 oktober van 10.00-13.00 uur. Wij hopen op mooie bestelling, en kijken uit naar u komst. Een hartelijke groet, 

Peter en Gerjon van Dalen, Evertsenstraat 92 

Een evangelist voor de Gouwstraat

Geliefde gemeente,

In de grote havenstad Rotterdam, waar eens zo veel kerkvolk was, wonen nu veel mensen die nauwelijks of nog nooit gehoord hebben dat ze een Zaligmaker nodig hebben. Zonder Hem kunnen ze God niet ontmoeten zonder verschrikking. Het gaat om duizenden mensen op weg en reis naar de eeuwigheid. Ze hebben het zo nodig dat ze de boodschap van Gods genade horen. En dat de Heere die boodschap door Zijn Geest toepast aan hun hart.

Voor de verkondiging van deze boodschap in Rotterdam is er een evangelisatiepost “In de Gouwstraat”, die uitgaat van onze gemeenten van de classis Rotterdam en Ridderkerk (waar wij toe behoren). Op deze post vindt al veel werk plaats, maar er ontbreekt een evangelist!

Met verwondering en grote blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat deze evangelist nu is benoemd. Het betreft een lid van onze gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht: dhr. M. (Martin) Rozema. Dhr. Rozema is 46 jaar en werkt als docent Godsdienst op het Hoornbeeck College in Rotterdam. Hij is gehuwd met Rianne Rozema-van de Breevaart en zij hebben vijf kinderen. Ook is hij docent Ethiek bij de CGO. Als straatwerker is hij een aantal jaren betrokken geweest bij “In de Gouwstraat”.

Dhr. Rozema begint D.V. in de eerste helft van november als evangelist. We willen u nader berichten als er meer bekend is. Eén ding is zeker bekend: hij, en de Rotterdammers, hebben uw gedurig gebed nodig.

Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

M.H. Schot, voorzitter

A.A. van de Breevaart, scriba

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0