Gezamenlijke avond catechisatieseizoen

D.V. dinsdagavond, 30 augustus, is de eerste en gezamenlijke avond van het catechisatieseizoen. Alle jongeren van 12 t/m 16 jaar zijn welkom om 19:15 uur in de kerkzaal. Jongeren van 17 jaar en ouder zijn welkom om 20:30 uur. Het thema van de avond is ‘Lees je Bijbel…’. Neem dus je eigen Bijbel mee naar de kerk. We kijken uit naar jullie komst! Ouders zijn ook van harte welkom om van hun betrokkenheid blijk te geven.

De kerkenraad.

Een evangelist voor de Gouwstraat

Geliefde gemeente,

In de grote havenstad Rotterdam, waar eens zo veel kerkvolk was, wonen nu veel mensen die nauwelijks of nog nooit gehoord hebben dat ze een Zaligmaker nodig hebben. Zonder Hem kunnen ze God niet ontmoeten zonder verschrikking. Het gaat om duizenden mensen op weg en reis naar de eeuwigheid. Ze hebben het zo nodig dat ze de boodschap van Gods genade horen. En dat de Heere die boodschap door Zijn Geest toepast aan hun hart.

Voor de verkondiging van deze boodschap in Rotterdam is er een evangelisatiepost “In de Gouwstraat”, die uitgaat van onze gemeenten van de classis Rotterdam en Ridderkerk (waar wij toe behoren). Op deze post vindt al veel werk plaats, maar er ontbreekt een evangelist!

Met verwondering en grote blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat deze evangelist nu is benoemd. Het betreft een lid van onze gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht: dhr. M. (Martin) Rozema. Dhr. Rozema is 46 jaar en werkt als docent Godsdienst op het Hoornbeeck College in Rotterdam. Hij is gehuwd met Rianne Rozema-van de Breevaart en zij hebben vijf kinderen. Ook is hij docent Ethiek bij de CGO. Als straatwerker is hij een aantal jaren betrokken geweest bij “In de Gouwstraat”.

Dhr. Rozema begint D.V. in de eerste helft van november als evangelist. We willen u nader berichten als er meer bekend is. Eén ding is zeker bekend: hij, en de Rotterdammers, hebben uw gedurig gebed nodig.

Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

M.H. Schot, voorzitter

A.A. van de Breevaart, scriba

Bericht van overlijden: Dhr. J. van Hengel

Vrijdag 12 augustus is overleden Jan van Hengel, in de leeftijd van 77 jaar, laatst wonend Charley Tooropstraat 40 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor meer informatie kunt u de rouwkaart inzien: Rouwkaart Jan van Hengel – 12 augustus 2022

De HEERE vertrooste en sterke de familie en in het bijzonder Mw. Van Hengel in dit voor hen zware verlies.

Namens de kerkenraad,
A.A. van de Breevaart

Bericht van overlijden: dhr. J. A. Munter

Donderdag 21 juli is overleden Jan Arie Munter, in de leeftijd van 89 jaar, laatst wonend in Woonzorgcentrum Nebo in Zwijndrecht.

Voor meer informatie kunt u de rouwkaart inzien: Rouwkaart Jan Arie Munter – 21 juli 2022

De HEERE vertrooste en sterke de familie en in het bijzonder Mw. Munter in dit voor hen zware verlies.

Namens de kerkenraad,
A.A. van de Breevaart

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0