Liveblog: Coronavirus

Aanleiding

Als kerkelijke gemeente worstelen we met de gevolgen van de maatregelen die de kerkenraad heeft moeten nemen als gevolg van de coronapandemie. De gevolgen voor onze kerkelijke gemeente doen ons allemaal pijn. We belijden dat de Heere alles bestuurt in ons leven. Het zijn geen mensen die ons een pandemie aandoen. Het is onze stellige overtuiging dat de Heere spreekt. En wel in het bijzonder tot ons, de kerk. Daarom is van het grootste belang dat wij ons verootmoedigen, bekeren en de Heere smeken om genade. Alleen dan is er verwachting en toekomstperspectief.

Het is onze dure taak om in afhankelijkheid van de HEERE het goede voor Zijn gemeente te zoeken.  Biddend heeft de kerkenraad een protocol voor onze gemeente vastgesteld en uitgevoerd.  Naarmate de tijd vordert, neemt de nood toe. Dat kan ook niet anders, want het is Gods wil dat we op Zijn dag samenkomen. Het is onze schuld voor de Heere dat dit zo ernstig is beperkt.

In haar besluitvorming hecht de kerkenraad veel waarde aan de adviezen van de overheid. We zien de overheid ook worstelen met dit moeilijke vraagstuk. Daarin is meer ruimte voor maatwerk gekomen. Mede hierop gelet, heeft de kerkenraad vrijmoedigheid om meer haar eigen verantwoordelijkheid te nemen in het bepalen van de maatregelen voor onze plaatselijke kerkelijke gemeente.

Gelet op de ervaringen in andere kerkelijke gemeenten, het relatief kleine aantal besmettingen in onze gemeente, het in acht nemen van alle RIVM-voorschriften, de goede organisatie rondom de kerkdiensten, het grote kerkgebouw en de uitstekende ventilatie, acht de kerkenraad het verantwoord om specifieke maatregelen te nemen, zoals deze zijn vastgelegd in het protocol.

Alle kerkbezoekers zijn bereid zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad zijn vastgesteld. Bij binnenkomst van het kerkgebouw desinfecteren we onze handen. We houden onze verplaatsing zo minimaal als mogelijk. We maken geen gebruik van de kapstok. Onze tas en jas nemen we mee naar de u toegewezen zitplaats. 

De HEERE regeert, dat de volken beven. Laten wij ons nederbuigen voor Zijn voetbank.

(Psalm 99:1)

Algemene informatie

Voor vragen verzoeken wij u een mail te sturen aan corona@gergemhia.nl of contact op te nemen met de kerkmeester (kerkmeester@gergemhia.nl). Wilt u hiervoor niet naar de koster(s) bellen? De kosters moeten bereikbaar blijven voor spoedgevallen.

De kerkdiensten zijn te beluisteren middels kerkomroep.nl Met betrekking tot kerkomroep.nl wordt de beveiligingscode tijdelijk verwijderd.

De kerkdiensten van 10.00 en 16.30 uur zijn ook in beeld en geluid mee te beleven. Gebruik hiervoor de knop “Meekijken” of klik hier.

Voor het bezoeken van kerkdiensten is een protocol opgesteld. Het protocol vindt u hier.

Voor de overige kerkelijke activiteiten is eveneens een protocol opgesteld. Dit protocol, vindt u hier.

Essentieel is dat alle potentiële bezoekers van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor de ander. Dit betekent:

  • Als u zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen of verkoudheidsklachten heeft, dan mag u niet naar de kerk komen.
  • Bovendien gelden de inmiddels gebruikelijke aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen in de kerk.
  • Ouderen met een zwakke gezondheid en de kleinste kinderen blijven thuis. Er is geen kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst.

Updates

Catechisatie in de kerkzaal

Een nieuwsbericht voor de catechisanten. Vanaf D.V. 3 maart zijn jullie weer welkom voor de catechisaties in de kerkzaal. Lees meer in de mail van je catecheet of bij Catechisatie.

Lees meer

Mededelingen en meditatief – 8 maart 2021 om 20.00 uur

D.V. maandagavond 8 maart doet de kerkenraad opnieuw mededelingen. De uitzending begint om 20.00 uur. Tevens wordt er een meditatie gehouden over één van de psalmen. Wij nodigen alle gemeenteleden uit deze uitzending te volgen via de bekende digitale kanalen. Namens...

Lees meer

Psalmen op de dinsdagavond

Zoals bekend is ons land op dit moment in een lockdown in verband met de corona-pandemie. De maatregelen die daarbij horen zorgen ervoor dat mensen veelal meer aan huis gebonden zijn dan normaal. Dat brengt een stuk vereenzaming met zich mee, met name bij ouderen en...

Lees meer

Gift Paulus – Zendingscommissie

Beste Gemeenteleden, In verband met de huidige maatregelen en de lockdown, hebben wij besloten om de Paulus van januari 2021 direct door uw brievenbus te doen. Het zendingswerk mag gelukkig wel doorgaan. Daarvoor is naast uw gebed ook uw gift noodzakelijk. Daarom...

Lees meer

Welke kerkdienst mag ik bezoeken?

In de onderstaande tabel vindt u voor de wijk waar u deel van uit maakt de data en de tijden wanneer u in de kerk wordt verwacht. De genoemde tijden zijn de aanvangstijden van de kerkdienst. Maximaal 30 minuten van te voren kunt u aanwezig zijn. Wilt u niet eerder komen? En ook niet later dan 10 minuten voor de aanvangstijd van de dienst? Tevens vindt u de ingang aangegeven waardoor u de kerk binnenkomt en na de dienst weer verlaat.

Datum Dienst Voorganger Hoofdingang (1) Hoofdingang (2) Zij-ingang
zondag 12 september 10:00 ds. M.H. Schot 4, 6 8 11, 12
  13:30 Leesdienst 5, 14 7 10
  16:30 ds. M.H. Schot 1,2 3 9, 13, 15
           
zondag 19 september 10:00 Leesdienst 1,2 3 9, 13, 15
  13:30 Leesdienst 4, 6 8 11, 12
  16:30 Leesdienst 5, 14 7 10
           
zondag 26 september 10:00 ds. M.H. Schot 5, 14 7 10
  13:30 Leesdienst 1,2 3 9, 13, 15
  16:30 ds. M.H. Schot 4, 6 8 11, 12
           
zondag 3 oktober 10:00 ds. M.H. Schot 4, 6 8 11, 12
  13:30 Leesdienst 5, 14 7 10
  16:30 ds. M.H. Schot 1,2 3 9, 13, 15
           
zondag 10 oktober 10:00 ds. M.H. Schot 1,2 3 9, 13, 15
(HA) 13:30 ds. M.H. Schot 4, 6 8 11, 12
  16:30 ds. M.H. Schot 5, 14 7 10
           
zondag 17 oktober 10:00 ds. M.H. Schot 5, 14 7 10
  13:30 Leesdienst 1,2 3 9, 13, 15
  16:30 ds. M.H. Schot 4, 6 8 11, 12
           
zondag 24 oktober 10:00 Leesdienst 4, 6 8 11, 12
  13:30 Leesdienst 5, 14 7 10
  16:30 Leesdienst 1,2 3 9, 13, 15

Het kan zijn dat er onverwachts wijzigingen op dit rooster nodig zijn. Hierover informeren wij u in de kerkbode of middels de kanselboodschap. Wilt u voor de zekerheid ook onze website regelmatig raadplegen?

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.