Liveblog: Coronavirus

Aanleiding

Als kerkelijke gemeente worstelen we met de gevolgen van de maatregelen die de kerkenraad heeft moeten nemen als gevolg van de coronapandemie. De gevolgen voor onze kerkelijke gemeente doen ons allemaal pijn. We belijden dat de Heere alles bestuurt in ons leven. Het zijn geen mensen die ons een pandemie aandoen. Het is onze stellige overtuiging dat de Heere spreekt. En wel in het bijzonder tot ons, de kerk. Daarom is van het grootste belang dat wij ons verootmoedigen, bekeren en de Heere smeken om genade. Alleen dan is er verwachting en toekomstperspectief.

Het is onze dure taak om in afhankelijkheid van de HEERE het goede voor Zijn gemeente te zoeken.  Biddend heeft de kerkenraad een protocol voor onze gemeente vastgesteld en uitgevoerd.  Naarmate de tijd vordert, neemt de nood toe. Dat kan ook niet anders, want het is Gods wil dat we op Zijn dag samenkomen. Het is onze schuld voor de Heere dat dit zo ernstig is beperkt.

In haar besluitvorming hecht de kerkenraad veel waarde aan de adviezen van de overheid. We zien de overheid ook worstelen met dit moeilijke vraagstuk. Daarin is meer ruimte voor maatwerk gekomen. Mede hierop gelet, heeft de kerkenraad vrijmoedigheid om meer haar eigen verantwoordelijkheid te nemen in het bepalen van de maatregelen voor onze plaatselijke kerkelijke gemeente.

Gelet op de ervaringen in andere kerkelijke gemeenten, het relatief kleine aantal besmettingen in onze gemeente, het in acht nemen van alle RIVM-voorschriften, de goede organisatie rondom de kerkdiensten, het grote kerkgebouw en de uitstekende ventilatie, acht de kerkenraad het verantwoord om specifieke maatregelen te nemen, zoals deze zijn vastgelegd in het protocol.

Alle kerkbezoekers zijn bereid zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad zijn vastgesteld. Bij binnenkomst van het kerkgebouw desinfecteren we onze handen. We houden onze verplaatsing zo minimaal als mogelijk. We maken geen gebruik van de kapstok. Onze tas en jas nemen we mee naar de u toegewezen zitplaats. 

De HEERE regeert, dat de volken beven. Laten wij ons nederbuigen voor Zijn voetbank.

(Psalm 99:1)

Algemene informatie

Voor vragen verzoeken wij u een mail te sturen aan corona@gergemhia.nl of contact op te nemen met de kerkmeester (kerkmeester@gergemhia.nl). Wilt u hiervoor niet naar de koster(s) bellen? De kosters moeten bereikbaar blijven voor spoedgevallen.

De kerkdiensten zijn te beluisteren middels kerkomroep.nl Met betrekking tot kerkomroep.nl wordt de beveiligingscode tijdelijk verwijderd.

De kerkdiensten van 9.30/10.00, 12.30/13.30 en 15.30/16.30 uur zijn in beeld en geluid mee te beleven. Gebruik hiervoor de knop “Meekijken” of klik hier.

Voor het bezoeken van kerkdiensten is een protocol opgesteld. Het protocol vindt u hier.

Voor de overige kerkelijke activiteiten is eveneens een protocol opgesteld. Dit protocol, vindt u hier.

Essentieel is dat alle potentiële bezoekers van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor de ander. Dit betekent:

  • Als u zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen of verkoudheidsklachten heeft, dan mag u niet naar de kerk komen.
  • Bovendien gelden de inmiddels gebruikelijke aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen in de kerk.
  • Ouderen met een zwakke gezondheid en de kleinste kinderen blijven thuis. Er is geen kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst.

Updates

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Welke kerkdienst mag ik bezoeken?

In de onderstaande tabel vindt u voor de wijk waar u deel van uit maakt de data en de tijden wanneer u in de kerk wordt verwacht. De genoemde tijden zijn de aanvangstijden van de kerkdienst. Maximaal 30 minuten van te voren kunt u aanwezig zijn. Wilt u niet eerder komen? En ook niet later dan 10 minuten voor de aanvangstijd van de dienst? Tevens vindt u de ingang aangegeven waardoor u de kerk binnenkomt en na de dienst weer verlaat.

Zondag Dienst   Hoofdingang 1 Hoofdingang 2 Zij-ingang
zondag 27 februari 2022 10:00 ds. W. Visscher 7,8,9 10 11 t/m 15
  13:30 ds. W. Visscher 1, 2, 3 4 5, 6
  16:30 ds. W. Visscher 7,8,9 10 11 t/m 15
           

Het kan zijn dat er onverwachts wijzigingen op dit rooster nodig zijn. Hierover informeren wij u in de kerkbode of middels de kanselboodschap. Wilt u voor de zekerheid ook onze website regelmatig raadplegen?