Liveblog: Coronavirus

Aanleiding:

Woensdagavond, 24 juni, heeft het kabinet de maatregelen rond de coronapandemie verder versoepeld. Wij mogen verwonderd en dankbaar zijn over de voorgenomen verruiming met ingang van D.V. 1 juli 2020.

Voor ons als gemeente betekent dit dat er tijdens de kerkdiensten meer dan 100 personen aanwezig mogen zijn. Gelet op de grootte van ons kerkgebouw, de meerdere in- en uitgangen, de goede looproutes en het geweldige ventilatiesysteem, heeft de kerkenraad besloten voorzichtig gebruik te maken van de mogelijkheid om maatwerk te ontwikkelen.

Voor de diensten na zondag 5 juli hebben we een systeem bedacht, waarbij elk gezin één keer per zondag een kerkdienst kan bezoeken.

De voorwaarden zijn (nog steeds):

 • De hygiëne maatregelen bij binnenkomst (het ontsmetten van de handen);
 • De bekende afstandsnorm van 1,5 meter wordt gerespecteerd;
 • Bij de deur vindt controle plaats op de gezondheid.

De kerkenraad volgt de richtlijnen van de overheid en heeft op basis van het advies van het Kerkelijk Bureau een protocol ontwikkeld en vastgesteld rondom het kerkbezoek in onze gemeente.

De HEERE regeert, dat de volken beven. Laten wij ons nederbuigen voor Zijn voetbank.

(Psalm 99:1)

Algemene informatie

 • Voor vragen verzoeken wij u een mail te sturen aan corona@gergemhia.nl. Wilt u hiervoor niet naar de koster bellen? De koster moet bereikbaar blijven voor spoedgevallen.
 • De bijeenkomsten van alle verenigingen worden uitgesteld. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre e.e.a. kan worden opgestart.
 • De catechisaties gaan in september 2020 weer beginnen
 • De huisbezoeken zijn uitgesteld. We hopen in september 2020 weer te kunnen beginnen.
 • De kerkdiensten zijn te beluisteren middels de scanner, de kerktelefoon en kerkomroep.nl. Met betrekking tot kerkomroep.nl wordt de beveiligingscode tijdelijk verwijderd.
 • De kerkdiensten zijn ook in beeld en geluid mee te beleven. Gebruik hiervoor de knop “Meekijken”.
 • Ziekenbezoeken en pastorale bezoeken worden alleen gedaan op uw uitdrukkelijk verzoek aan uw wijkouderling of ziekenhuisbroeder Stout.

In alle gevallen wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen.

Updates

Uitzendingen kerkdiensten op zondag

Diensten meekijken? Op dinsdag 14 juli 2020 hebben we onze video verbinding overgezet van Youtube naar https://dienstmeekijken.nl/gergemhia/ Voor nu zit hier nog geen toegangscode/wachtwoord op. In de toekomst kan een toegangscode er aan worden toegevoegd, waardoor...

Lees meer

Protocol bijwonen van kerkdiensten na 5 juli 2020

Wie mogen er de kerkdienst bezoeken? Per dienst worden een aantal wijken uitgenodigd. Uw wijknummer vindt u in de gemeentegids. De onderstaande aandachtspunten worden met u bij de ingang van het kerkgebouw doorgenomen. Essentieel is dat alle potentiële bezoekers van...

Lees meer

Uitzending dinsdagavond 30 juni 2020

Op D.V. dinsdagavond 30 juni 2020 is er om 19.30 uur een uitzending waarbij één van de psalmen (psalm 96) wordt toegelicht. Tevens worden er namens de kerkenraad mededelingen gedaan over de invulling van de kerkdiensten na 5 juli aanstaande. Jongeren en ouderen worden...

Lees meer

Anderhalve-meter-kerkdienst met ingang van 1 juni 2020

Vanaf Deo volente 1 juni mogen kerkdiensten plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 30 personen in ons kerkgebouw. Vanaf 1 juli mogen kerkdiensten plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 100 personen in ons kerkgebouw. Deze kerkdiensten mogen in deze...

Lees meer

Kerkdiensten

Om het totaal aantal bezoekers per zondag zo groot mogelijk te maken, zijn er vier diensten:

 • twee ‘morgen’ diensten, om 9:30 en 12:30, en
 • twee ‘middag’ diensten, om 15:30 en 18:30.

In de twee morgendiensten wordt dezelfde stof behandeld en dat is ook voor de twee middagdiensten het geval. Van u wordt verwacht om de dienst te volgen waarvoor u bent ingeroosterd en (op afstand) één van de twee diensten van het andere dagdeel. De diensten die beginnen om 9.30 uur en om 15.30 uur worden via beeld en geluid uitgezonden. De diensten van 12.30 uur en 18.30 uur worden alleen met geluid uitgezonden.

In de onderstaande tabel vindt u voor de wijk waar u deel van uit maakt de data en de tijden wanneer u in de kerk wordt verwacht. De genoemde tijden zijn de aanvangstijden van de kerkdienst. Maximaal 30 minuten van te voren kunt u aanwezig zijn. Wilt u niet eerder komen? Tevens vindt u de ingang aangegeven waardoor u de kerk binnenkomt en na de dienst weer verlaat.

Wijk Ingang 2-aug 9-aug
6 sep
16-aug
13 sep
23-aug
20 sep
30-aug
27 sep
1 Hoofdingang 18.30 9.30 12.30 15.30 18.30
2 Hoofdingang 9.30 12.30 15.30 18.30 9.30
3 Hoofdingang 18.30 9.30 12.30 15.30 18.30
4 Hoofdingang 15.30 18.30 9.30 12.30 15.30
5 Hoofdingang 12.30 15.30 18.30 9.30 12.30
6 Hoofdingang 9.30 12.30 15.30 18.30 9.30
7 Hoofdingang 12.30 15.30 18.30 9.30 12.30
8 Hoofdingang 15.30 18.30 9.30 12.30 15.30
9 Hoofdingang 15.30 18.30 9.30 12.30 15.30
10 Zij-ingang 18.30 9.30 12.30 15.30 18.30
11 Zij-ingang 15.30 18.30 9.30 12.30 15.30
12 Zij-ingang 15.30 18.30 9.30 12.30 15.30
13 Zij-ingang 12.30 15.30 18.30 9.30 12.30
14 Zij-ingang 9.30 12.30 15.30 18.30 9.30
15 Zij-ingang 9.30 12.30 15.30 18.30 9.30

Heeft u nog geen account? Registreer u dan.