Vrijwilligers bij renovatie gevraagd

Beste gemeenteleden,
In verband met het renovatieplan 2.1 van onze kerk dient vanaf 11 april a.s. het nodige werk verzet te worden. Graag willen we hier vrijwilligers voor vragen. Mogen we uw/jouw hulp vragen?! Te denken valt aan verhuizen, sloopwerk, demontage, etc. Uw/jouw hulp is overdag gewenst, maar als u/jij alleen ’s avonds kan is dat ook prima. Welkom! Dhr. T. van Kooten coördineert het vrijwilligerswerk en u kunt zich aanmelden via zijn mobiele nummer 06 52 54 96 03 of via de mail: renovatie@gergemhia.nl
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
De projectgroep renovatie 2.1

Bericht van overlijden: mw. A. van Ruitenburg – den Hartog

Op maandag 27 februari is overleden mevrouw Apolonia van Ruitenburg – den Hartog, in de leeftijd van 94 jaar.

Gelegenheid tot condoleren D.V. zaterdag 4 maart van 15.00 tot 16.30 uur in de Petrakerk,
Kerkstraat 10, ingang Thorbeckestraat in Hendrik-Ido-Ambacht.

De rouwdienst wordt gehouden D.V. maandag 6 maart om 14.00 uur in de Petrakerk,
waarna de begrafenis omstreeks 15.30 uur zal plaatsvinden op de begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 8 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar bijgaande rouwcirculaire.

De Heere trooste en sterke de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie in dit verdriet en heilige deze roepstem aan ons aller hart

Namens de kerkenraad,

H. Schipper

Rouwcirculaire A. van Ruitenburg – den Hartog

 

 

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0