Overlijden van dhr. D. Dubbeld

Op dinsdag 17 oktober is overleden de heer Dirk Dubbeld, in de leeftijd van 76 jaar.

Gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 20 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in de Petrakerk, Kerkstraat 10, ingang Waalstraat in Hendrik-Ido-Ambacht.

De rouwdienst wordt gehouden D.V. zaterdag 21 oktober om 10.30 uur in de Petrakerk,
waarna de begrafenis omstreeks 11.45 uur zal plaatsvinden op de begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 8 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar bijgaande rouwcirculaire.

De Heere trooste en sterke mevrouw Dubbeld, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie in dit verdriet en heilige deze roepstem aan ons aller hart

Namens de kerkenraad,

H. Schipper

Rouwkaart

Najaarsverkoping 7 oktober

Vergeet u onze Najaarsverkoping ten bate van Zending en Evangelisatie op a.s. zaterdag 7 oktober niet? U bent welkom vanaf 10.00 uur en de verkoping loopt door tot 14.00 uur. Dus kom ook gerust nog lunchen bij ons. Ook kunt u koffie komen drinken met wat lekkers erbij. De verkoping is bij de Willem de Zwijgerschool. Allen hartelijk welkom! Voor de kinderen is er geen spelletjeskaart maar we hebben dit jaar verschillende workshops om te doen en je kunt een speurtocht maken. Kaartjes hiervoor kun je kopen bij de kraam van de Vrouwenvereniging. Dus kom gerust langs! 

In de Folders die rondgebracht is staan enkele puzzels, deze zijn ook online beschikbaar https://gergemhia.nl/zendingscommissie/. Inleveren kan tot en met as vrijdag Bij Fam Huizer, van Galensingel 19 of Fam Vorstelman, Hopklaver 4

Hartelijke groet van de Zendingscommissie en de vrouwenvereniging

Vrijwilligers bij renovatie gevraagd

Beste gemeenteleden,
In verband met het renovatieplan 2.1 van onze kerk dient vanaf 11 april a.s. het nodige werk verzet te worden. Graag willen we hier vrijwilligers voor vragen. Mogen we uw/jouw hulp vragen?! Te denken valt aan verhuizen, sloopwerk, demontage, etc. Uw/jouw hulp is overdag gewenst, maar als u/jij alleen ’s avonds kan is dat ook prima. Welkom! Dhr. T. van Kooten coördineert het vrijwilligerswerk en u kunt zich aanmelden via zijn mobiele nummer 06 52 54 96 03 of via de mail: renovatie@gergemhia.nl
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
De projectgroep renovatie 2.1

Bericht van overlijden: mw. A. van Ruitenburg – den Hartog

Op maandag 27 februari is overleden mevrouw Apolonia van Ruitenburg – den Hartog, in de leeftijd van 94 jaar.

Gelegenheid tot condoleren D.V. zaterdag 4 maart van 15.00 tot 16.30 uur in de Petrakerk,
Kerkstraat 10, ingang Thorbeckestraat in Hendrik-Ido-Ambacht.

De rouwdienst wordt gehouden D.V. maandag 6 maart om 14.00 uur in de Petrakerk,
waarna de begrafenis omstreeks 15.30 uur zal plaatsvinden op de begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 8 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar bijgaande rouwcirculaire.

De Heere trooste en sterke de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie in dit verdriet en heilige deze roepstem aan ons aller hart

Namens de kerkenraad,

H. Schipper

Rouwcirculaire A. van Ruitenburg – den Hartog

 

 

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.