Op 7 april hoopt jeugdkoor ‘Harpe Davids’ in samenwerking met de jongens- en meisjesvereniging een zangavond te organiseren voor de Jeugdbondactie ‘Geloofwaardig onderwijs’.
Naast samenzang, spreekstemmen, een muzikaal intermezzo en een vertelling door dhr. Van der Giesen, is er ook samenzang. De opening en sluiting is in handen van stud. L. v.d. Kuijl.
De collecte is bestemd voor de actie. We hopen op een mooie avond en uw aanwezigheid.