We mogen terugzien op een mooie periode van samenwerken door de verschillende gemeenteleden. In een periode van slechts 4 maanden hebben we onze gerenoveerde kerkzaal en kerkgebouw, mede door uw hulp als vrijwilliger, op zaterdag 31 augustus jongstleden weer in gebruik mogen nemen.

Was of bent u vrijwilliger bij het ontruimen, inruimen, planvorming, uitvoering of ondersteunend? Namens kerkenraad en commissie willen we u uitnodigen op Deo Volente vrijdagavond 20 september vanaf 20 uur voor een gezellig samenzijn. Na voldane arbeid zien we uit naar een fijne avond in een ontspannen setting met een hapje en een drankje in de schuur van de familie Logmans.

Op deze avond zal ook ds. Schot aanwezig zijn om u als vrijwilligers namens de kerkenraad te bedanken voor uw inzet, op welke wijze dan ook.

Dankbaarheid zijn we allen verschuldigd aan de Heere God, Die het mogelijk heeft gemaakt om onze kerkzaal en kerkgebouw weer toekomstbestendig te maken. Moge Hij ook Zijn zegen eraan verbinden, zodat we als Gereformeerde Gemeente van Hendrik Ido Ambacht weer jarenlang in dit gebouw de prediking van het Woord mogen horen en de Sacramenten mogen zien bedienen.