Het Evangelie mocht op de braderie van koningsdag weer worden verspreid, rondom het thema ‘Vind het leven’. Dankzij de vrijwilligers bij de kraam zijn die dag veel flyers en ook andere folders uitgedeeld.
Door gemeenteleden, maar ook personen uit diverse andere kerkgenootschappen, werden bemoedigingen uitgesproken. De persoonlijke gesprekken zijn redelijk oppervlakkig en vluchtig; toch is het niet aan ons wat de vrucht ervan is. Wat zou het dan mooi zijn met eenvoudige gesprekken, of zelfs beperkt tot oneliners, een schakel te mogen zijn deze mensen de weg te wijzen tot het eeuwige leven.
Uit de gesprekken die er waren blijkt wel dat het besef van een God ver te zoeken is. Veel mensen namen de flyer aan en scanden even wat ze in handen hadden gekregen. Anderen sloegen hem vriendelijk of zelfs beslist af. Sommigen zeiden ‘het leven al gevonden’ te hebben. Ingrijpend als je beseft dat het om het aanbod van genade gaat, wat kosteloos wordt aangeboden!
Laten we hopen en blijvend bidden dat de Heere het eenvoudige middel wil gebruiken tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Ook in het dagelijks leven zijn er vaak veel kansen om met mensen uit de directe omgeving in gesprek te komen. Zien we deze mogelijkheden? Bidden we ook of de Heilige Geest in gesprekken wil meekomen? Misschien wilt u meer weten hoe u zo’n gesprek zou kunnen voeren. In het folderrek bij de hoofdingang liggen verschillende boekjes of vraag ernaar bij de commissie.