Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, gevestigd aan Kerkstraat 10, 3341 LE Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Kerkstraat 10
3341 LE Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon Scriba: 078-6190737
www.gergemhia.nl

A.A. van de Breevaart (Scriba) is de Functionaris Gegevensbescherming van Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Hij is te bereiken via scriba@gergemhia.nl

Persoonsgegevens die wij op de website verwerken


De Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verwerkt op de website uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door mee te doen aan een actie of sponsoring en persoonlijke gegevens opgeeft.
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


De Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via scriba@gergemhia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


De Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te informeren over wijzigingen van activiteiten, het gemeenteleven, kerkdiensten en verenigingen.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en afgesloten informatie te lezen wat alleen bestemd is voor leden in verband met de privacy van leden.

Geautomatiseerde besluitvorming


De Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand uit een commissie of een lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht) tussen zit. De Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor de website:

WordPress
De website is gebouwd met het content management systeem WordPress. Voor de beschermde delen op de website als foto’s van evenementen, het meeluisteren van kerkdiensten en privacy informatie vanuit de gemeente die niet openbaar geplaatst wordt, moet worden ingelogd. Alleen leden krijgen middels een account toegang tot de afgeschermde delen van de website. Doordat er ook doopleden zijn die lid zijn van een vereniging en jonger zijn dan 16 jaar verzamelen wij op een beveiligde manier de accountgegevens.

Pay.nl
Dit is een beveiligd betaalsysteem welke gebruikt wordt om donaties, betalingen of bijdragen aan steunfondsen te voldoen. Hierbij worden gegevens van u gebruikt welke nodig zijn voor een betaling met de bank. Denk aan uw betaalgegevens als IBAN, persoonlijke gegevens van de tenaamstelling van de bankrekening en uit beveiliging uw IP-adres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


De Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Op onze website gebruiken wij alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Naast het functionele cookie maken wij gebruik van Google Analytics om het verkeer en het gebruik op onze website te volgen en waar nodig te verbeteren. Binnen Google Analytics wordt uw IP-adres gebruikt om te zien waar alle bezoekers van de website zich bevinden. Uiteraard zijn dit niet adres gerelateerde volgsystemen en hebben wij alleen een globale locatie van plaats of regio.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens op onze website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Deze kan u vinden op de pagina ‘Mijn account‘. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jj.veldhoen@gergemhia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
#TIP: Er bestaat een APP van de Rijksoverheid voor een smartphone die een kopie kan maken van uw ID of paspoort. Zie hiervoor De website van de Rijksoverheid.

De Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Binnen de website hebben 2 leden van de kerkelijke gemeente beheersrechten om aanpassingen te maken voor teksten en afbeeldingen. Deze leden hebben alle rechten van het content management systeem om de website up-to-date te houden en de beveiliging in achting te houden. Deze 2 leden kunnen alle accounts inzien. Daarnaast heeft onze webontwikkelaar Signland alle rechten voor beheer, technisch onderhoud en support van de website. Zij kunnen dan ook alle informatie inzien welke in de website wordt gebruikt. Wachtwoorden van gebruikers kunnen door niemand worden ingezien, worden niet verstrekt en worden nooit opgevraagd. Deze worden namelijk versleuteld opgeslagen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


De Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze webmaster of via webmaster@gergemhia.nl of direct via onze scriba via scriba@gergemhia.nl.

Heeft u nog geen account? Registreer u dan.