Na vele jaren de begeleider/bestuurslid te zijn geweest van ons jeugdkoor Harpe Davids hebben de huidige begeleiders/bestuursleden, Rianne Rozema en Gerjon van Dalen, aangegeven hun taken vanaf september dit jaar te willen overdragen aan een nieuw team. Omdat er bij navraag onder de ouders van de huidige koorleden (nog) geen reactie is ontvangen, willen we bij deze ook een oproep doen onder alle gemeenteleden. Graag komen we in contact met diegenen die het leuk lijkt om wekelijks de jonge zangertjes te ontvangen en te begeleiden.
Natuurlijk horen hier ook allerlei andere organisatorische en administratieve taken bij. Mocht u interesse hebben en meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen via jkharpedavids@gmail.com