Met de verkoop van oliebollen en appelbeignets hebben wij het schitterende nettobedrag van € 1.900,- opgehaald.
De ene helft van dit bedrag komt ten goede aan het werk van Rineke van Rijn in Tsjaad, de andere helft gaat naar Inloop- en Bijbelhuis ‘In de Gouwstraat’.
Bij deze willen we alle jongeren bedanken voor het opnemen en bezorgen van de bestellingen.
Allen die een bestelling geplaatst hebben, hartelijk dank voor uw steun aan deze doelen!