Wijzigingen m.i.v. zondag 21 november 2021

Terug naar ‘Nieuws’

Wijzigingen m.i.v. zondag 21 november 2021

20 november 2021

Geliefde gemeente,

 

Gezien de verslechterde corona-omstandigheden in ons land, door het grote aantal besmettingen, heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen, ingaande DV zondag 21 november 2021:

 

  1. Tijdens de kerkdiensten houden we ons weer aan de 1,5-meter-afstand. Dat heeft tot gevolg dat het aantal kerkgangers moet worden  afgeschaald. De wijkindeling is zo gewijzigd, dat ieder éénmaal per zondag een dienst kan bijwonen. (zie schema)
  2. Tot nader aankondiging worden geen huisbezoeken gepland. Pastorale bezoeken vinden wel doorgang.
  3. Ten aanzien van de gemeentezang wordt verzocht ingetogen te zingen. Tevens zal het aantal te zingen coupletten worden beperkt.

 

Mogen we u tenslotte (opnieuw) wijzen op ieders verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander?

  • Bij ziekte/verkoudheid van uzelf of een huisgenoot komt u niet naar de kerk.
  • Bij binnenkomst in het kerkgebouw worden de handen ontsmet.
  • Ook de overige RIVM-maatregelen worden opgevolgd.

 

Met hartelijke groet en heilbede,

Namens de kerkenraad,

 

H. Schipper

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0