Vrijwilligers bij renovatie gevraagd

Terug naar ‘Nieuws’

Vrijwilligers bij renovatie gevraagd

10 maart 2023

Beste gemeenteleden,
In verband met het renovatieplan 2.1 van onze kerk dient vanaf 11 april a.s. het nodige werk verzet te worden. Graag willen we hier vrijwilligers voor vragen. Mogen we uw/jouw hulp vragen?! Te denken valt aan verhuizen, sloopwerk, demontage, etc. Uw/jouw hulp is overdag gewenst, maar als u/jij alleen ’s avonds kan is dat ook prima. Welkom! Dhr. T. van Kooten coördineert het vrijwilligerswerk en u kunt zich aanmelden via zijn mobiele nummer 06 52 54 96 03 of via de mail: renovatie@gergemhia.nl
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
De projectgroep renovatie 2.1