Vakantiegeld samen delen

Terug naar ‘Nieuws’

Vakantiegeld samen delen

30 april 2021

 

Vakantiegeld Samen Delen

Heeft u uw vakantie al geboekt? Normaal gesproken zijn veel mensen in deze tijd van het jaar bezig met de vraag waar zij deze zomer naartoe zullen gaan op vakantie. Maar er zijn ook veel mensen die daar alléén maar van kunnen dromen. Voor hen is een week er tussen uit simpelweg onbetaalbaar.

Twee jaar geleden startten een aantal kerken die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) in Hendrik Ido Ambacht met de actie ”Vakantiegeld Samen Delen” in Hendrik-Ido-Ambacht. Vier kerken in Hendrik-Ido-Ambacht vroegen met deze actie aandacht voor de grote verschillen in inkomen onder de inwoners. Dit jaar hebben wij als Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente ook aangesloten.

Ook dit jaar wordt de actie gehouden, omdat we weten dat veel gezinnen/ veel alleenstaanden door allerlei zorgvolle omstandigheden in de knel zitten en o.a. niet met vakantie kunnen. Dit aantal zal vanwege de coronapandemie mogelijk nog toenemen. Vele gezinnen binnen onze burgerlijke gemeente zullen in de komende maanden met een uitkering moeten zien rond te komen. Een vakantie of de aanschaf van b.v. de nodige schoolspullen voor de kinderen, zal er vaak bij inschieten. Wij, als stuurgroep namens de vijf deelnemende kerken, willen deze mensen die rond het minimum bestaansniveau leven, bijstaan.
Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Doneer voor 15 juni een deel van uw vakantiegeld op het daarvoor bestemde banknummer

NL93RABO0349768838
t.n.v.Diaconie Ned. herv. gem. o.v.v. vakantiegeld samen delen

Wij nodigen allen die in aanmerking denken te komen voor een (vakantie-) bijdrage van harte uit om contact met ons op te nemen via het deelnameformulier, dat u kunt vinden op de website:

www.vakantiegeldsamendelenhia.nl

Misschien kent u wel iemand die in aanmerking komt voor een (vakantie-) bijdrage. Laat het dan weten via het contact formulier op de bovengenoemde website, wij zullen dan op een discrete manier contact zoeken.

Namens de stuurgroep,
De diakenen br. De Visser en br. Bal (Zij hebben zitting in de stuurgroep en dragen medeverantwoordelijkheid voor de zorgvuldige inning en besteding van de gelden)

P.s.: uw gift is aftrekbaar van de belasting

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0