Samen zingen

Terug naar ‘Nieuws’

Samen zingen

30 september 2021

Net als in juli willen we weer een Samen Zingen activiteit houden. Deze zal plaatsvinden op 6 november, van 19.00-20.15 (let op, vervroegde aanvangstijd zodat de kinderen ook aanwezig kunnen zijn). Onder het voorbehoud van de geplande afbouw van maatregelen zijn we niet gebonden aan een maximum aantal personen, dus iedereen is van harte welkom. We zullen o.a. weer liederen zingen uit de liedbundel van de jeugdbond ‘Tot Zijn eer’. Als u deze in uw bezit hebt wilt u die dan meenemen? Net als uw psalmbijbel. Verzoeknummers (psalmen of liederen uit de bundel ‘Tot Zijn eer) kunnen worden doorgegeven aan Hilde Verweij. Ook als je als musicus een bijdrage wilt leveren, dan kan dat aan Hilde worden gemeld (jhg.verweij@gergemhia.nl).

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0