Protocol voor kerkelijke activiteiten met ingang van 3 maart 2021

Terug naar ‘Nieuws’

Protocol voor kerkelijke activiteiten met ingang van 3 maart 2021

24 maart 2021

Voor de kerkelijke activiteiten is het onderstaande protocol van toepassing.

MAATREGELEN
Catechisaties  volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor scholen
  Catechisatie 12 jaar – 17 jaar  1,5m tot leiding
  Catechisatie vanaf 18 jaar  1,5m afstand
  Belijdeniscatechisatie  1,5m afstand
Verenigingen  volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor scholen
  Bijbelstudievereniging do-morgen  1,5m afstand
  Bijbelstudievereniging do-avond  digitaal, via kerkomroep
  Meisjesvereniging -12  1,5m afstand tot leiding
  Jongensvereniging -12  1,5m afstand tot leiding
  Jeugdvereniging -16  1,5m afstand
  Jeugdvereniging +16  1,5m afstand
  Jeugdvereniging +19  1,5m afstand
  Jeugdvereniging +23  1,5m afstand
  Vrouwenvereniging  1,5m afstand
  Kinderkoor  volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor koren
Creche nee
Condoleance  volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor uitvaarten
Pastorale bezoeken (en ziekenbezoek) ja
Reguliere huisbezoeken nee
Kerkelijke vergaderingen digitaal
  (meer dan 4 personen)
  Kerkenraadsvergadering zaal 2/3, kerkzaal
  Ledenvergadering kerkzaal
Bibliotheek volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor bibliotheken

De afstand tussen de kinderen en de leidinggevenden / catechiseermeesters is minimaal 1,5 meter. Ouders en/of verzorgers zijn niet welkom in het kerkgebouw tijdens de bijeenkomsten van deze verenigingen.

De data en tijdstippen van samenkomen van de verenigingen en het kinderkoor, worden vermeld in de kerkbode. Zolang de avondklok van kracht is en het catechisatieseizoen nog niet is afgelopen, is de ruimte voor onze verenigingen echter zeer beperkt.

Reguliere huisbezoeken

Enerzijds willen we graag de gemeente (van jong tot oud) ontmoeten en spreken. Anderzijds volgen we de richtlijnen van het RIVM om het aantal contacten te minimaliseren. Daarom heeft de kerkenraad vooralsnog besloten het reguliere huisbezoek uit te stellen.

Pastorale bezoeken en ziekenbezoek

De pastorale bezoeken vinden, op uitdrukkelijk verzoek van een gemeentelid, plaats. Veelal wordt u dan door uw wijkouderling bezocht. Plaats en wijze wordt in onderling overleg afgestemd.

De zieken worden op verzoek van de zieke of zijn familieleden bezocht door de wijkouderling of ziekenhuis-ouderling. Indien u of uw geliefde ernstig ziek is kan ook de predikant een bezoek brengen. Alle gemeenteleden, ook die besmet zijn met het corona-virus, komen in aanmerking voor een pastoraal bezoek. Uiteraard zullen passende maatregelen genomen worden. Schroom dus a.u.b. niet om uw wijkouderling te contacten.

Tijdens het bezoek wordt er minimaal 1,5 afstand gehouden. Er wordt bij voorkeur niets gedronken of gegeten. Het bezoek duurt niet langer dan noodzakelijk. De ouderling en/of predikant heeft, voordat hij op bezoek gaat, zijn handen gewassen en ontsmet. Dit gebeurt ook na het bezoek. Kortom, de RIVM-richtlijnen worden in praktijk gebracht.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw wijkouderling telefonisch te spreken.

Diaconale bezoeken

Voor diaconale bezoeken gelden overeenkomstige regels.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0