Protocol voor kerkelijke activiteiten met ingang van 17 oktober 2021

Terug naar ‘Nieuws’

Protocol voor kerkelijke activiteiten met ingang van 17 oktober 2021

8 oktober 2021

Voor de kerkelijke activiteiten is het onderstaande protocol van toepassing.

MAATREGELEN
Catechisaties Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM)
Verenigingen Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM)
Kinderkoor Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor koren
Crèche in Willem de Zwijgerschool
Condoleance  Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor uitvaarten
Pastorale bezoeken (en ziekenbezoek) ja
Reguliere huisbezoeken ja
Kerkelijke vergaderingen ja, mits beschikbare ruimte
  (meer dan 4 personen)
  Ledenvergadering kerkzaal
Bibliotheek volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor bibliotheken

De afstand tussen de kinderen en de leidinggevenden / catechiseermeesters is minimaal 1,5 meter. Ouders en/of verzorgers zijn niet welkom in het kerkgebouw tijdens de bijeenkomsten van deze verenigingen.

De data en tijdstippen van samenkomen van de verenigingen en het kinderkoor, worden vermeld in de kerkbode.

Pastorale bezoeken en ziekenbezoek

Deze bezoeken vinden plaats. Veelal wordt u dan door uw wijkouderling bezocht. Plaats en wijze wordt in onderling overleg afgestemd.

De zieken worden op verzoek van de zieke of zijn familieleden bezocht door de wijkouderling of ziekenhuis-ouderling. Indien u of uw geliefde ernstig ziek is kan ook de predikant een bezoek brengen. Alle gemeenteleden, ook die besmet zijn met het corona-virus, komen in aanmerking voor een pastoraal bezoek. Uiteraard zullen passende maatregelen genomen worden. Schroom dus a.u.b. niet om uw wijkouderling te contacten.

Tijdens het bezoek wordt er minimaal 1,5 afstand gehouden. Er wordt bij voorkeur niets gedronken of gegeten. Het bezoek duurt niet langer dan noodzakelijk. De ouderling en/of predikant heeft, voordat hij op bezoek gaat, zijn handen gewassen en ontsmet. Dit gebeurt ook na het bezoek. Kortom, de RIVM-richtlijnen worden in praktijk gebracht.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw wijkouderling telefonisch te spreken.

Diaconale bezoeken

Voor diaconale bezoeken gelden overeenkomstige regels.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0