Protocol voor kerkelijke activiteiten

Terug naar ‘Nieuws’

Protocol voor kerkelijke activiteiten

25 januari 2022

Protocol voor kerkelijke activiteiten

In de tabel op de volgende pagina vindt u de maatregelen die we treffen voor kerkelijke activiteiten.

Voor catechisaties, verenigingen en crèche gelden aanvullende regels:

  1. Zolang er een avondklok is ingesteld worden er na “sluitingstijd” geen catechisaties, verenigingen en vergaderingen gehouden. De kerkenraad blijft wel zoeken naar oplossingen hiervoor.
  2. Voor het al dan niet doorgaan en de bijbehorende maatregelen voor de catechisaties, verenigingen en crèche gelden de richtlijnen van de Rijksoverheid zoals weergeven in de tabel op de volgende pagina.
  3. In tegenstelling tot bovenstaande gaat de belijdeniscatechisatie (zo lang als mogelijk) wel door. Mogelijk worden hier andere groepen aan toegevoegd.

In onze kerkbode en op onze website wordt bijgehouden wat deze richtlijnen concreet betekenen voor onze activiteiten. Hierbij valt te denken aan: de afstand tussen de kinderen en de leidinggevenden / catechiseermeesters.

Ouders en/of verzorgers zijn niet welkom in het kerkgebouw tijdens de bijeenkomsten van deze verenigingen.

De data en tijdstippen van samenkomen van de verenigingen en het kinderkoor, worden vermeld in onze kerkbode en op de onze website.

Reguliere huisbezoeken

De kerkenraad is hierin terughoudend, hoewel zij de noodzaak van het doen van huisbezoeken onderschrijft. Maandelijks bespreekt de kerkenraad of en hoe deze bezoeken doorgang kunnen vinden. Hierover wordt u in de kerkbode geïnformeerd. Uiteraard blijven we voldoende afstand houden en schudden we geen handen.

Pastorale bezoeken, ziekenbezoek en diaconale bezoeken

Voor pastorale bezoeken kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

De zieken worden op verzoek van de zieke of zijn of haar familieleden bezocht door de wijkouderling of ziekenhuis-ouderling. Indien u of uw geliefde ernstig ziek is kan ook de predikant een bezoek brengen. Alle gemeenteleden, ook die besmet zijn met het corona-virus, komen in aanmerking voor een pastoraal bezoek. Uiteraard zullen passende maatregelen genomen worden. Schroom dus a.u.b. niet om uw wijkouderling te contacten.

Tijdens elk bezoek wordt er minimaal 1,5 afstand gehouden. Het bezoek duurt niet langer dan noodzakelijk. De diaken, ouderling en/of predikant heeft, voordat hij op bezoek gaat, zijn handen gewassen en ontsmet. Dit gebeurt ook na het bezoek. Kortom, de RIVM-richtlijnen worden in praktijk gebracht.

Uiteraard is het ook mogelijk om uw wijkouderling telefonisch te spreken.

MAATREGELEN
Catechisaties Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid voor het Voortgezet Onderwijs
Verenigingen Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM)
Kinderkoor Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor koren
Crèche in Willem de Zwijgerschool
Condoleance  Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor uitvaarten
Pastorale bezoeken (en ziekenbezoek) ja
Reguliere huisbezoeken ja
Kerkelijke vergaderingen ja, mits beschikbare ruimte
  (meer dan 4 personen)
  Ledenvergadering kerkzaal
Bibliotheek volg de richtlijnen van de Rijksoverheid (RIVM) voor bibliotheken

 

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0