Protocol voor het bijwonen van kerkdiensten na 1 september 2020

Terug naar ‘Nieuws’

Protocol voor het bijwonen van kerkdiensten na 1 september 2020

3 september 2020

Wie mogen er de kerkdienst bezoeken?

Per dienst wordt een aantal wijken uitgenodigd. Uw wijknummer vindt u in de gemeentegids. De onderstaande aandachtspunten worden met u bij de ingang van het kerkgebouw doorgenomen.

Essentieel is dat alle potentiële bezoekers van kerkdiensten zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor de ander. Dit betekent:

  • Als u zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen of verkoudheidsklachten heeft, dan mag u niet naar de kerk komen.
  • Bovendien gelden de inmiddels gebruikelijke aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen in de kerk.
  • Ouderen met een zwakke gezondheid en de kleinste kinderen blijven thuis. Er is geen kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst.

Essentieel is dat kerkbezoekers bereid zijn zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad zijn vastgesteld.

Om het totaal aantal bezoekers per zondag zo groot mogelijk te maken, zijn er vier diensten:

  • twee ‘morgen’ diensten, om 9:30 uur en 12:30 uur, en
  • twee ‘middag’ diensten, om 15:30 uur en 18:30 uur.

In de twee morgendiensten wordt dezelfde stof behandeld en dat is ook voor de twee middagdiensten het geval. Van u wordt verwacht om de dienst te volgen waarvoor u bent ingeroosterd en (op afstand) één van de twee diensten van het andere dagdeel.

Alle diensten worden uitgezonden via kerkomroep. De diensten van 9:30 uur en 15:30 uur worden ook met beeld uitgezonden via https://dienstmeekijken.nl/gergemhia/. Dit geldt ook voor doopdiensten om 18:30 uur.

Een aantal van onze gemeenteleden is werkzaam in de zorg. Daarom kunnen zij soms de hun toegewezen dienst niet bezoeken. Als dit het geval is mag diegene die in de zorg werkzaam is de dienst van 18.30 uur bijwonen. Helaas geldt dit niet voor het gehele gezin (daarvoor is er te weinig plaats), maar alleen voor de zorg-medewerker.

Voor het bezoeken van een aantal bijzondere diensten zoals op dankdag, 1e kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag wordt u te zijner tijd geïnformeerd via de kerkbode, de kanselboodschap en de website.

In de onderstaande tabel vindt u voor de wijk waar u deel van uit maakt de data en de tijden wanneer u in de kerk wordt verwacht. De genoemde tijden zijn de aanvangstijden van de kerkdienst.

Maximaal 30 minuten van te voren kunt u aanwezig zijn. Wilt u niet eerder komen, maar ook niet later dan 5 minuten voor de aanvang van de dienst? Tevens vindt u de ingang aangegeven waardoor u de kerk binnenkomt en na de dienst weer verlaat.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0