Protocol kerkdiensten met ingang van 5 september 2021

Terug naar ‘Nieuws’

Protocol kerkdiensten met ingang van 5 september 2021

6 september 2021

Het protocol voor onze gemeente is met ingang van zondag 5 september 2021 van kracht. Maandelijks worden deze maatregelen door de kerkenraad geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Uiteraard kunnen er door onverwachte omstandigheden plotselinge wijzigingen plaatsvinden.

MAATREGELEN
Aantal kerkgangers gefaseerd oplopend
Aantal ambtsdragers gefaseerd oplopend vanaf 5
  Voorganger (ds. of ouderling) 1
  Ouderlingen gefaseerd oplopend vanaf 2
  Diakenen gefaseerd oplopend vanaf 2
Aantal medewerkers 12
  Koster 1
  PLV Kosters 1
  Hulp Kosters 4
  Intake en triage 3
  Geluidstechnici 1
  Doventolk 1
  Organist 1
Bediening Sacramenten
  Heilig Avondmaal ja, eventueel meerdere diensten
  Heilige Doop ja, max. 3 dopelingen
Aantal gasten bij doopdienst per kind max. 5
Samenzang ja
Aantal gasten bij huwelijks- of rouwdienst gelijk aan eredienst
Kerktijden 10:00 (dominee)
13:30 (leesdienst)
16:30 (dominee)

Per dienst wordt een aantal wijken uitgenodigd. Uw wijknummer vindt u in de gemeentegids.

Alle diensten worden uitgezonden via kerkomroep. Onze dominee gaat voor in de diensten van 10:00 en 16:30 uur. Deze diensten worden ook met beeld uitgezonden via https://dienstmeekijken.nl/gergemhia/. Tijdens de middagdienst van 13:30 (en andere diensten waarin onze dominee niet voor kan gaan) wordt er een preek gelezen. Tijdens de ochtenddienst wordt vrije stof bepreekt. Als ‘s middags uit de catechismus wordt gepreekt, zal deze ook in de leesdienst worden gelezen.

Een aantal van onze gemeenteleden is werkzaam in de zogenaamde veiligheidsberoepen. Daarom kunnen zij soms de hun toegewezen dienst niet bezoeken. Als dit het geval is mag diegene die in deze sector werkzaam een andere dienst bijwonen. Helaas geldt dit niet voor het gehele gezin. Daarvoor is er plaats te weinig.

Welke afspraken zijn er van toepassing tijdens een kerkdienst?

Binnenkomst:

 • De hoofd-ingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Thorbeckestraat.
 • De zij-ingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Waalstraat.
 • Bij de ingang vindt u uw wijknummer. Ga door die deur naar binnen om u te melden.
 • Wij verwachten van u dat u als gezin gelijktijdig aankomt bij het kerkgebouw. Als u moet wachten dan gebeurt dit (in alle weersomstandigheden) buiten.
 • Desinfecteer uw handen in de hal.
 • Bij binnenkomst wordt u door de (hulp)koster vanaf de kerkdeur begeleid naar de u toegewezen zitplaats (u kunt geen eigen plaats kiezen).
 • Houd een onderlinge afstand van maximaal 1,5 meter met andere personen aan. Als gezin dient u zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
 • Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van de kapstok. Uw tas en jas neemt u mee naar de u toegewezen zitplaats.
 • U volgt strikt de aanwijzingen van de koster en de hulpkosters.
 • Uw collectegeld kunt u deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken. Om de doorstroming te bevorderen bij het uitgaan van de kerk vragen wij u bij binnenkomst uw “gaven te offeren”.

Tijdens de dienst:

 • Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in een noodsituatie (toiletbezoek thuis).
 • Samenzang vinden we een essentieel onderdeel van de eredienst. Daarom zingen we.

Vertrek:

 • Laat niets in de kerk liggen: neem uw bijbel, tas en jas weer mee naar huis.
 • Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van eenrichtingsverkeer.
 • Uw collectegeld kunt u, als u dat nog niet hebt gedaan bij uw binnenkomst, deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken.

 

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0