Protocol kerkdiensten

Terug naar ‘Nieuws’

Protocol kerkdiensten

25 januari 2022

Protocol voor kerkdiensten

Kerktijden

Ons uitgangspunt is dat de gemeenteleden minimaal één maal op een zondag een dienst kunnen bezoeken. Daarom houden wij drie kerkdiensten op zondag. Alle diensten worden met beeld en geluid uitgezonden.

De aanvangstijden zijn: 10:00, 13:30 en 16:30 uur.

Voor deze diensten worden wijken uitgenodigd. Deze vindt u terug in onze kerkbode en op onze website. Uw wijknummer vindt u in de gemeentegids.

MAATREGELEN
Aantal kerkgangers  afhankelijk van aantal genodigde wijken
Aantal ambtsdragers gefaseerd oplopend vanaf 5
  Voorganger (ds. of ouderling) 1
  Ouderlingen gefaseerd oplopend vanaf 2
  Diakenen gefaseerd oplopend vanaf 2
Maximaal aantal medewerkers 12
  Koster 1
  PLV Kosters 1
  Hulp Kosters 4
  Intake en triage 3
  Geluidstechnici 1
  Doventolk 1
  Organist 1
Bediening Sacramenten
  Heilig Avondmaal Ja, eventueel meerdere diensten
  Heilige Doop ja, max. 3 dopelingen
Aantal gasten bij doopdienst per kind max. 5
Samenzang Ja
Aantal gasten bij huwelijks- of rouwdienst gelijk aan eredienst

Welke afspraken zijn er van toepassing tijdens een kerkdienst?

Wilt u om de dienst op tijd te kunnen beginnen uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van de dienst aanwezig zijn? Het liefst ontvangen wij u 20 minuten voor de aanvangstijd.

Binnenkomst:

 • U gebruikt een mondkapje bij binnenkomst van het kerkgebouw.
 • De hoofdingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Thorbeckestraat.
 • De zijingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Waalstraat.
 • Bij de ingang vindt u uw wijknummer. Ga door die deur naar binnen om u te melden.
 • Wij verwachten van u dat u als gezin gelijktijdig aankomt bij het kerkgebouw. Als u moet wachten dan gebeurt dit (in alle weersomstandigheden) buiten.
 • Desinfecteer uw handen in de hal.
 • Bij binnenkomst wordt u door de (hulp)koster vanaf de kerkdeur begeleid naar de u toegewezen zitplaats (u kunt geen eigen plaats kiezen).
 • Houd voldoende onderlinge afstand met andere volwassen personen. Als gezin dient u zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
 • Kinderen, niet behorend bij één gezin, kunnen direct naast elkaar zitten.
 • Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van de kapstok. Uw tas en jas neemt u mee naar de u toegewezen zitplaats.
 • U volgt strikt de aanwijzingen van de koster en de hulpkosters.
 • Uw collectegeld kunt u deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken. Om de doorstroming te bevorderen bij het uitgaan van de kerk vragen wij u bij binnenkomst uw “gaven te offeren”.

Tijdens de dienst:

 • Verlaat uw plaats tijdens de dienst (met mondkapje) alleen in een noodsituatie (toiletbezoek thuis).
 • Samenzang vinden we een essentieel onderdeel van de eredienst. Daarom wordt er gezongen.

Vertrek:

 • U gebruikt een mondkapje bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Laat niets in de kerk liggen: neem uw bijbel, tas en jas weer mee naar huis.
 • Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van eenrichtingsverkeer.
 • Uw collectegeld kunt u, als u dat nog niet hebt gedaan bij uw binnenkomst, deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0