Protocol bijwonen van kerkdiensten na 5 juli 2020

Terug naar ‘Nieuws’

Protocol bijwonen van kerkdiensten na 5 juli 2020

4 juli 2020

Wie mogen er de kerkdienst bezoeken?

Per dienst worden een aantal wijken uitgenodigd. Uw wijknummer vindt u in de gemeentegids. De onderstaande aandachtspunten worden met u bij de ingang van het kerkgebouw doorgenomen.

Essentieel is dat alle potentiële bezoekers van kerkdiensten zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor de ander. Dit betekent:

 • Als u zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen of verkoudheidsklachten heeft, dan mag u niet naar de kerk komen.
 • Bovendien gelden de inmiddels gebruikelijke aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen in de kerk.
 • Ouderen met een zwakke gezondheid en de kleinste kinderen blijven thuis. Er is geen kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst.

Essentieel is dat kerkbezoekers bereid zijn zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad zijn vastgesteld.

Welke afspraken (protocol) zijn er van toepassing tijdens een kerkdienst?

Binnenkomst:

 • De zij-ingang van het kerkgebouw bevindt zich aan de Waalstraat.
 • Bij de ingang vindt u uw wijknummer. Ga door die deur naar binnen om u te melden. Zie de tabel voor welke ingang u moet gebruiken!
 • Wij verwachten van u dat u als gezin gelijktijdig aankomt bij het kerkgebouw. Als u moet wachten dan gebeurd dit (in alle weersomstandigheden) buiten.
 • Desinfecteer uw handen in de hal.
 • Bij binnenkomst wordt u door de (hulp)koster vanaf de kerkdeur begeleid naar uw toegewezen zitplaats (u kunt geen eigen plaats kiezen).
 • Houd een onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan. Als gezin dient u zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de huiselijke situatie.
 • Houd uw verplaatsing zo minimaal als mogelijk. Maak geen gebruik van de kapstok. Uw tas en jas neemt u mee naar de u toegewezen zitplaats.
 • U volgt strikt de aanwijzingen van de koster en de hulpkosters.
 • Uw collectegeld kunt u deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken. Om de doorstroming te bevorderen bij het uitgaan van de kerk vragen wij u bij binnenkomst uw “gaven te offeren”.

Tijdens de dienst:

 • Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in een noodsituatie (toiletbezoek thuis).
 • Samenzang vinden we een essentieel onderdeel van de eredienst. Daarom zingen we “zachtjes en ingetogen”. Het aantal coupletten wordt beperkt.

Vertrek:

 • Laat niets in de kerk liggen: neem uw bijbel, tas en jas weer mee naar huis.
 • Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van eenrichtingsverkeer.
 • Uw collectegeld kunt u, als u dat nog niet hebt gedaan bij uw binnenkomst, deponeren in de daarvoor bedoelde collectebakken.

Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0