Overlijden van mw J. Kempeneers – van der Geer

Terug naar ‘Nieuws’

Overlijden van mw J. Kempeneers – van der Geer

6 december 2023

Op woensdag 6 december is overleden mevrouw Juliana Kempeneers van der Geer, in de leeftijd van 85 jaar.

Gelegenheid tot condoleren D.V. maandag 11 december van 19.30 tot 20.30 uur in de Petrakerk, Kerkstraat 10, ingang Thorbeckestraat Hendrik-Ido-Ambacht en dinsdag voorafgaand aan de rouwdienst van 9.45 tot 10.15 uur. De rouwdienst wordt gehouden D.V. dinsdag 12 december om 10.30 uur in de Petrakerk, waarna de begrafenis omstreeks 12.00 uur zal plaatsvinden op de begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 8b in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar bijgaande rouwcirculaire.

De Heere trooste en sterke de heer Kempeneers, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie in dit verdriet en heilige deze roepstem aan ons aller hart

Namens de kerkenraad,
H. Schipper

Rouwcirculaire