Kerkdiensten m.i.v. zondag 6 maart 2022 en huisbezoeken

Terug naar ‘Nieuws’

Kerkdiensten m.i.v. zondag 6 maart 2022 en huisbezoeken

28 februari 2022

Vrijdag, 25 februari 2022, zijn vrijwel alle coronamaatregelen vervallen. Met ingang van zondag 6 maart 2022 vervallen daarom ook veel van de genomen maatregelen voor onze kerkelijke gemeente. 

Concreet betekent dit het volgende: 

  • Er zijn twee kerkdiensten op zondag, om 10.00 en 16.30 uur. We mogen deze beide diensten weer allemaal bezoeken. 
  • De zaal (onder de galerij) blijft beschikbaar voor hen die 1,5 meter afstand willen houden. Dit is slechts een beperkt aantal plaatsen. Als u hier gebruik van wilt maken dan is het noodzakelijk contact op te nemen met de kerkmeester (br. Silfhout). Dit geldt voor een beperkte tijd. In ieder geval tot eind maart 2022. 
  • Alle kerkbezoekers krijgen een plaats aangewezen (placeren). Ook het verlaten van het kerkgebouw gebeurd vooralsnog onder leiding van de kosters.  
  • Er kan nog geen gebruik gemaakt worden van de kapstokken. 
  • Vooralsnog worden de kerkbezoekers welkom geheten door drie ambtsdragers.  
  • Bij verplaatsingen in het kerkgebouw adviseren we een mondkapje te dragen. 
  • Woensdag 9 maart is het biddag. De kerkdiensten beginnen om 10.00 en 16.30 uur. We roepen de gemeente op deze beide diensten bij te wonen.  
  • De livestream blijft vooralsnog operationeel. Dit om mensen die nog niet naar de kerk (kunnen) komen de dienst zichtbaar mee te kunnen laten maken. 
  • Alleen aan het einde van de kerkdienst wordt er gecollecteerd. De diakenen staan dan bij de huidige collectebakken. Uiteraard wordt er ook nog digitaal gecollecteerd. 

Het huisbezoek wordt uitgebreid naar twee gezinnen per avond. We streven er naar om eind van dit jaar alle pastorale eenheden te hebben bezocht. 

Wat een wonder als we weer samen op mogen komen naar Gods huis! De HEERE zegene Zijn Woord aan ons aller hart. Bidt daarom temeer voor uw dominee, uw kerkenraad en uw mede-gemeenteleden. We hebben allen hetzelfde nodig.  Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: “Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons, en doe als wij.”
Jeruzalem, dat ik bemin;
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wel gebouwd,
Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten. 

Uw kerkenraad 

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0