Kerkdiensten – afschalen van maatregelen

Terug naar ‘Nieuws’

Kerkdiensten – afschalen van maatregelen

18 maart 2022

Geliefde gemeente,

Afgelopen twee zondagen en op biddag mochten we weer samen als gemeente naar de kerk. We hopen en bidden dat we als gehele gemeente (voor zover dat mogelijk is)  weer blijvend mogen samenkomen in de kerk.

Vanaf zondag 20 maart schaffen we weer een aantal maatregelen af. Concreet betekent dit het volgende:

  • Een kerkenraadslid heet u welkom.
  • Alle kerkbezoekers mogen zelf (zonder placering door de kosters) plaatsnemen in de kerkzaal. Wel verzoeken wij u zoveel mogelijk aan te schuiven en niet op de hoek van de bank te gaan zitten als de bank nog leeg is. Daarmee voorkomen we onnodige passeerbewegingen.
  • De zaal (onder de galerij) blijft beschikbaar voor hen die 1,5 meter afstand willen houden. Dit is slechts een beperkt aantal plaatsen. Als u hier gebruik van wilt maken dan is het noodzakelijk contact op te nemen met de kerkmeester (br. Silfhout). Dit geldt voor een beperkte tijd. In ieder geval tot eind maart 2022. U kunt hier alleen plaatsnemen op aanwijzing van de koster.
  • De plaatsen op de galerijen zijn gereserveerd zoals ook voor de corona maatregelen het geval was. 10 minuten voor aanvang van de dienst worden deze plaatsen vrijgegeven op aanwijzen van de kosters.
  • De kapstokken kunnen weer gebruikt worden.
  • Uw collectebijdrage kan zowel aan het begin (via de bekende collectebakken) als aan het einde van de kerkdienst worden gegeven. Tijdens het uitgaan van de kerk, staan de diakenen bij de collecte-inzameling bij de uitgang. Uiteraard is het digitaal overmaken van uw bijdrage ook nog mogelijk.
  • Na de zegenbede blijft u (zoals gebruikelijk was) weer staan en verlaat u het kerkgebouw tijdens het uitleidend orgelspel.
  • De livestream blijft vooralsnog operationeel. Dit om mensen die nog niet naar de kerk kunnen komen de dienst zichtbaar mee te laten maken.

Tenslotte: Blijf voorzichtig en houdt u aan de corona basisregels en blijf vooral thuis bij klachten.

Met hartelijke groet, mede namens kerkmeester Silfhout,

A.A. van de Breevaart

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0