Een evangelist voor de Gouwstraat

Terug naar ‘Nieuws’

Een evangelist voor de Gouwstraat

24 augustus 2022

Geliefde gemeente,

In de grote havenstad Rotterdam, waar eens zo veel kerkvolk was, wonen nu veel mensen die nauwelijks of nog nooit gehoord hebben dat ze een Zaligmaker nodig hebben. Zonder Hem kunnen ze God niet ontmoeten zonder verschrikking. Het gaat om duizenden mensen op weg en reis naar de eeuwigheid. Ze hebben het zo nodig dat ze de boodschap van Gods genade horen. En dat de Heere die boodschap door Zijn Geest toepast aan hun hart.

Voor de verkondiging van deze boodschap in Rotterdam is er een evangelisatiepost “In de Gouwstraat”, die uitgaat van onze gemeenten van de classis Rotterdam en Ridderkerk (waar wij toe behoren). Op deze post vindt al veel werk plaats, maar er ontbreekt een evangelist!

Met verwondering en grote blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat deze evangelist nu is benoemd. Het betreft een lid van onze gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht: dhr. M. (Martin) Rozema. Dhr. Rozema is 46 jaar en werkt als docent Godsdienst op het Hoornbeeck College in Rotterdam. Hij is gehuwd met Rianne Rozema-van de Breevaart en zij hebben vijf kinderen. Ook is hij docent Ethiek bij de CGO. Als straatwerker is hij een aantal jaren betrokken geweest bij “In de Gouwstraat”.

Dhr. Rozema begint D.V. in de eerste helft van november als evangelist. We willen u nader berichten als er meer bekend is. Eén ding is zeker bekend: hij, en de Rotterdammers, hebben uw gedurig gebed nodig.

Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

M.H. Schot, voorzitter

A.A. van de Breevaart, scriba

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0