Vanuit de opdracht om onze naasten lief te hebben, willen we als vrijwilligers/ gemeenteleden er zijn voor eenieder die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten onze kerkelijke gemeente.
De THP verzorgt bezoekregelingen voor ouderen en alleenstaanden, uitvoering van technische klusjes in en om het huis, hulp bij administratie, gezinsondersteuning en (zorg)vervoer.
Heeft u een hulpvraag dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren, Rianne Voorwinden (078-6816554) of Geerdine de Visser (078-6299656).