Na het succes van voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer een klusdag houden op beschermende woonvorm ‘De Sandeling’.
Tijdens de klusdag worden op diverse groepen klussen verricht.
Denk hierbij aan schoonmaaktaken, tuinonderhoud en verven.
Ook de bewoners zelf worden hierbij betrokken.
De klusdag is dit jaar gepland op 2 november. Het duurt nog even, maar zet deze datum alvast in uw agenda!
We hopen ook dit jaar weer op een mooi aantal enthousiaste vrijwilligers!
Opgeven kan via het volgende emailadres: Ineke.vanderBeek@eleos.nl.
Bij vragen kunt u contact opnemen Paul Dooren (p.dooren@gergemhia.nl) die namens de THP deze dag helpt organiseren.
We hopen dat we (weer) op uw komst mogen rekenen!