De renovatie van de kerk gaat vooralsnog voorspoedig. Daar zijn we erg blij mee.
Met foto’s op deze site kunt u een indruk krijgen, maar op zaterdagochtend 29 juni van 10-12 uur krijgt u de gelegenheid om zelf binnen een kijkje te nemen.
De verschillen zijn al groot! Zo zijn de contouren van de hal en consistorie aan de Kerkstraat zichtbaar, het stucwerk en schilderwerk.
Ook is de interieurcommissie aanwezig en presenteert de gekozen kleuren en materialen.
Daarnaast is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in de ‘keet’.
Ook is er een kraam met (2e hands) boeken en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele producten te verkopen ten bate van de renovatie. We ontmoeten u graag!

Bij uw bezoek kunt u ook het lege orgel zien. Helaas heeft dit te lijden gehad van een zware lekkage bij de zware hoosbuien op woensdag 12 juni.
Op dit moment wordt de oorzaak uitgezocht. Het betreffende dak was nog niet vervangen en zal nu snel in het geheel worden aangepakt.
Ook de consequenties voor het orgel worden komende tijd met de orgelbouwer onderzocht.