Dit jaar bestaat ons koor 50 jaar.
Om die reden organiseert het koor een jubileumzangavond waaraan ook het Ridderkerks mannenkoor hoopt mee te werken.
Deze zangavond zal worden gehouden op zaterdagavond 11 mei in de Oude kerk van Zwijndrecht.
Graag willen wij iedereen alvast uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn en dit vast in uw agenda te noteren.

Sponsoren gezocht
Tijdens deze zangavond zal er een collecte worden gehouden die we graag volledig willen bestemmen voor het bijbelvertaalwerk van Rineke van Rijn in Tsjaad.
Het koor heeft al jaren een goede band met haar en we hebben al meerdere keren haar werk mogen steunen.
Om dit te kunnen doen, zijn wij nog steeds op zoek naar sponsoren die willen bijdragen om de kosten voor het organiseren van deze avond te dekken. Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden,
zoals een advertentie in het programmaboekje. Mocht u interesse hebben om te sponsoren, dan kunt u een bericht sturen naar jkharpedavids@gmail.com