Zoals u in de agenda al hebt kunnen lezen, zal zaterdagavond 11 mei de jubileumzangavond worden gehouden van jeugdkoor ‘Harpe Davids’. Deze avond zal worden gehouden in de Oude Kerk van Zwijndrecht aan de Kerkstraat 49. De avond begint om 19.30 uur. Aan deze avond zal het Ridderkerks mannenkoor ook meewerken. Onze dominee zal de opening, meditatie en sluiting verzorgen. Tijdens deze avond zal onze oud-dirigente Johanna van Rees een terugblik geven over de afgelopen 50 jaar. Tijdens deze avond zal er een collecte worden gehouden voor het Bijbelvertaalwerk van Rineke van Rijn. Ook zullen we op deze avond de opbrengst bekend maken van de gehouden brodenactie, die ook gedeeltelijk voor haar werk is bestemd. We nodigen iedereen bij deze van harte uit om bij dit jubileum aanwezig te zijn.