Beste jeugd en ouderen, we nodigen jullie van harte uit om op dinsdag 14 mei de Israëlavond bij te wonen, waar student M.L. Dekker wat hoopt te vertellen van zijn werk in Nazareth. Aan de hand van foto’s wil hij iets laten zien en vertellen van de gemeente Nechama. Ook is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Dus jeugd, maak van deze gelegenheid gebruik!
Student Dekker ziet er sterk naar uit om ook jongeren te ontmoeten.
De avond wordt gehouden in de Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeente in Ridderkerk. De inloop is om 19.30 uur. De opening is om 19.45 uur door dominee M.H. Schot. Er wordt een collecte gehouden die bestemd is voor het Deputaatschap Israël. Ook heeft u in de pauze de gelegenheid om onze verkooptafels te bezoeken. Er zijn fotokaarten, boeken, cd’s en Israëlproducten te koop; de winst van al deze producten is volledig bestemd voor het Deputaatschap.
Als u geen vervoer heeft kunt u contact opnemen met Marleen Rozema (zie kerkbode voor haar telefoonnummer)