Een uitnodiging van Jos Kardol:

‘Beste kinderen, jongeren en ouderen,

Daar liep ik door de straten van Leidsche Rijn.
Geroepen door de Heere om Zijn Woord te delen met mijn buren.
Ik zag gesloten deuren. Nauwelijks mensen op straat.
Een werkende stad. Allemaal drempels. Om mij heen en in mijn hart.
‘Heere, help, waarom heeft U me hier naar toe geroepen?’
Drie jaar later. Geopende deuren. Ontmoetingen met mensen.
Door gewone alledaagse gelegenheden heen.
Zijn Naam bekend maken. Zijn Woorden delen.
Stapje voor stapje. Biddend Hem volgen over drempels heen.
Uitzien naar Zijn werk in het leven van mijn buren.
Met wie ik straks zal staan voor de troon van God.
Graag ontmoet ik jong en oud tijdens de evangelisatieavond.
Stap over de drempel om samen na te denken over het bereiken van onze buren.
Zeg niet: ‘evangelisatie is niets voor mij’. Want iedereen die lid is van een kerkelijke gemeente evangeliseert.
Bewust of onbewust. De vraag is veel meer: wat is in ons leven zichtbaar?
Wat is het dan goed en nodig om in deze zoektocht elkaar te ontmoeten.
En samen te luisteren naar de Bijbelse boodschap over evangelisatie. Tot onderwijs en bemoediging.
We hopen tot ziens!’

De opening van de avond is 2 april om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open voor inloop met koffie en is er evangelisatiemateriaal ter inzage. Welkom!