Luistervragen bij de catechismuspreek

Terug naar ‘Corona’

Luistervragen bij de catechismuspreek

2 mei 2020

Luistervragen bij de catechismuspreek

Misschien heeft u of heb jij het ook wel ervaren: Wat was het fijn in de periode dat er geen school was, dat de jufs en meesters toch regelmatig een Bijbelverhaal wilden vertellen! En wat hielpen de luistervragen goed om daar na het Bijbelverhaal nog verder met elkaar over na te denken. Mogelijk wilt u na de preken ook nog gericht over het gehoorde nadenken of, indien u niet alleen woont, met uw gezinsleden hier verder over spreken. De één heeft daar meer gaven voor dan de ander, maar het is een goede manier van huisgodsdienst om na de preek nog verder met het gestrooide zaad (biddend!) werkzaam te zijn. De kerkenraad vond het op voorstel van de jongerencommissie een goed idee om hier actief aandacht aan te geven. We willen beginnen met de catechismuspreken.

Daarom treft u HIER de vragen aan die eerder zijn verschenen in de Catechismusverklaring van ds. Van Aalst, Nodig te weten. Deze vragen zijn bijzonder geschikt om na de gehouden catechismuspreken in de gezinnen te bespreken en overdenken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen op zondagavond of in de weekdagen die daarop volgen. U kunt de vragen op de zaterdag voorafgaand aan de te houden catechismuspreek downloaden of overnemen. De vragen zijn verdeeld in vragen voor kinderen en jongeren. Ouderen kunnen er ook zeker hun voordeel mee doen, want ze zijn ook geschikt voor persoonlijke overdenking. We willen deze handreiking van harte bij u en bij jou aanbevelen en hopen en bidden dat de Heere dit middel in de gemeente en in de gezinnen wil zegenen.

Kunt u niet inloggen? wachtwoord vergeten
Heeft u nog geen account? Registreer u dan.

0